Štvrtok, 23. september, 2021 | Meniny má ZdenkaKrížovkyKrížovky

Slovensko 1996, kamene úrazu *Hovoria poslankyne a poslanci Edith Bauer z hnutia Egüttélés, Ján Langoš, predseda DS, František Mikloško, podpredseda KDH, a Brigita Schmögnerová, podpredsedníčka SDĽ

BAUER: Myslím, že v uvažovaní o tom, ako ďalej dnes treba rozlíšiť niekoľko rovín. Doteraz žiadna vláda nestihla vytvoriť stratégiu rozvoja tejto krajiny. Možno to bolo spôsobené aj tým, že pri samotnom rozbiehaní samostatného štátu politické subjekty ...

BAUER: Myslím, že v uvažovaní o tom, ako ďalej dnes treba rozlíšiť niekoľko rovín. Doteraz žiadna vláda nestihla vytvoriť stratégiu rozvoja tejto krajiny. Možno to bolo spôsobené aj tým, že pri samotnom rozbiehaní samostatného štátu politické subjekty nemali veľmi šťastnú ruku pri trochu anachronickom definovaní národa, negatívnejšom, ako by to bolo prospešné. Každá vláda doteraz stihla len hasiť problémy a vytvárať krátkodobé programy od volieb k voľbám. Je evidentné, že Slovensku chýba dlhodobá stratégia. Nechcem použiť slovo vízia, pretože tu naozaj nejde o víziu, ale o akýsi dlhodobý program, na ktorom by sa dokázali koalícia a opozícia dohodnúť, na základe ktorého by mohol vzniknúť celospoločenský konsenzus. Zámerne nehovorím o národnom konsenze, pretože v tom je aj problém menšiny.

Skryť Vypnúť reklamu

Je tu celý rad problémov, na ktoré politická reprezentácia, ktorá vládne, nemá odpoveď. Chybou je aj to, že na tieto otázky nemá odpovede ani opozícia ako celok.

MIKLOŠKO: Mám pocit, že tendencia HZDS, ktoré má ašpirácie zaujať niekdajšie miesto vedúcej úlohy komunistickej strany, je robiť opozíciu zlou za to, akoby sme nechceli nájsť spoločnú cestu s koalíciou. Nepoznám takú krajinu, kde by opozícia mala také isté názory ako vládna koalícia, že by nemala radikálne odlišnú víziu, inak by opozícia nemala zmysel. Mať víziu. Toto je centrálny problém každého štátu, ktorý vzniká. Slovensku zatiaľ tá veľká vízia chýba - nevieme sa na nej dohodnúť.

Zaujíma ma však iná vec - miestna úroveň. Tam je vidieť, že Slovensko je neuveriteľne životaschopné. Skoro každé mesto má vynovené námestie, za posledných päť rokov sa na Slovensku postavilo 243 katolíckych kostolov. Ľudia ich stavali vlastnými rukami za vlastné peniaze, musia mať v sebe obrovskú energiu. Vízia môže začať len tam, na miestnej úrovni.

Skryť Vypnúť reklamu

LANGOŠ: Ak si môžeme dovoliť isté zjednodušenie - rozdelenie Slovenska pochádza ešte spred roku 89. Časť politikov a verejných činiteľov sa považuje za ľudí, ktorí vedia, dokážu riadiť druhých. O nich sa opierajú ľudia, ktorí očakávajú, že im štát bude dávať to, čo im dával predtým - že budú obdarúvaní, že o ich život sa bude starať vodca, štát, vláda. Druhá časť ľudí a politikov neznevažuje schopnosti každého človeka si nejakým spôsobom zariadiť svoj život. A tí, ktorých by sme zjednodušene mohli nazvať dnešnou opozíciou, sa nestavajú nad ľudí - my vieme, ako riadiť váš život. Len tvrdia, že chcú dať ľuďom čo najviac slobody a podmienok pre život v nej.

SCHMÖGNEROVÁ: Možno sa nezhodneme v príčine dnešného stavu. Asi by bolo potrebné sa zamyslieť nad tým, prečo 37 percent voličskej základne volilo politické hnutie, ktoré determinuje politiku na Slovensku už niekoľko rokov. Vedeli veľmi jednoduchovať charakterizovať ako hnutie, ktoré získalo popularitu príklonom k nacionalizmu a svojím populizmom. Pripomeňme si, že od roku 1989 sa slovenská spoločnosť dramaticky sociálne diferencovala. Sú podniky, napríklad v odevnom priemysle, kde sú platy okolo tritisíc. Ľudia, ktorí majú každodenné starosti, ako vyjsť so svojimi príjmami, nekladú na prvé miesto otázky ako demokracia, sloboda. Musia si jednoducho najprv vyriešiť svoje každodenné ťažkosti, či sa nám to páči alebo nie - a celkom prirodzene hľadajú cestu ľahšieho riešenia. Preto sľuby, rozprávky, s ktorými prišlo HZDS, prišli ako na zavolanie. Nemôžeme vidieť riešenie len v tom - i keď je to veľmi dôležité - že budeme učiť ľudí chápať slovo demokracia, vytvárať priestor, aby sa viac vzdelali.

Skryť Vypnúť reklamu

LANGOŠ: Tu sme sa dostali k pasci, do ktorej sa dostáva vzdelaný človek, ktorý sa snaží uchopiť problém do rúk svojho rozumového poznania a snaží sa ho riešiť. Ale takýmto spôsobom nie sú tieto zložité problémy riešiteľné. Zoberme si akýkoľvek podnik. Ak má manažment podniku blízko k vládnej strane, nespráva sa ako podnikateľ a nič ho nenúti robiť zmeny, pretože si je istý, že získa daňové úľavy, získa lacné úvery... Ak tento manažment postavíme do situácie rovnosti s inými manažmentmi, potom sa bude musieť tak starať o tú fabriku, aby v konečnom dôsledku platy zamestnancov rástli. A toto celé pochopiť ako schému z jedného kresla, akokoľvek erudovaného, je takmer nemožné. Hovoriť o podmienkach, v ktorých žijú a pracujú ľudia v konkrétnej fabrike, sa mi zdá byť tou pascou, v ktorej boli všetci socialisti v minulých desaťročiach - naplánovať ktorejkoľvek fabrike nejaký režim. Tí, ktorí ten podnik riadia, musia mať dostatok slobody, musia pracovať v rovnakých podmienkach ako všetci ostatní, nie v privilegovaných.

Skryť Vypnúť reklamu

SCHMÖGNEROVÁ: Ja by som to nezužovala na problém manažmentu, ktorý je lojálny k vládnej moci. Aj vláda svojou politikou vytvára isté prostredie, ktoré môže byť priaznivé alebo nepriaznivé pre ďalší vývoj.

BAUER: Politika nemôže všetko, dokazujú to práve prepolitizované manažmenty. Zásadný omyl politiky, alebo skôr vládnej moci je v tom, že si myslí, že môže znásilniť ekonomické zákony. Môže, nakrátko, ale strašne sa to vypomstí. Aj vládnej politike, aj opozícii, myslím, chýba premyslená stratégia. Je síce možné všetko nechať na slobodnú voľbu manažmentu, miestnych samospráv, ale celá krajina musí smerovať odniekiaľ niekam. Pravidlá hry na jednej strane a určité smerovanie na základe možností tej krajiny na strane druhej - aby nevznikali sociálne konflikty, regionálne diferenciácie. Samozrejme, nemám na mysli boľševické päťročné plány, v tom s vami súhlasím, myslela som na niečo celkom iného - na určitú negociáciu medzi politickými stranami, reprezentáciami, tak ako je to napríklad v USA, kde nie je možné prijať rozpočet jednoduchou väčšinou. Tam ku konsenzu musí dôjsť aspoň pri základných otázkach. Podľa mňa je chybou, že stačí vôľa 37 percent, pretavených v nadpolovičnú väčšinu v parlamente, na to, aby rozhodovala o budúcnosti národa s dlhodobými následkami.

Skryť Vypnúť reklamu

MIKLOŠKO: My tu hovoríme o vládnej koalícii, ktorá robí kroky, s ktorými nesúhlasíme, ale problém je v inom. Nedávno mi povedal jeden z ideológov HZDS - pozrite sa, Slovensko nemá na demokraciu, ani v Slovenskom štáte nebola demokracia, bola tam len jedna strana a jednoducho v tomto zmysle, ak sa má Slovensko v týchto chvíľach zachrániť, tak potrebuje Mečiara. A tak aj Mečiar na to, aby tu bola pevná ruka, potrebuje autoritatívny režim a z tohto dôvodu tie základné postavy HZDS a vládnej koalície nemajú absolútne žiadnu dilemu z toho, že prijímajú protidemokratické zákony. Oni sú presvedčení o tom, že jedine toto môže zachrániť Slovensko.

(Pokračovanie na 2. strane)

A v tom je ten začarovaný kruh, že toľkí ľudia, ktorí sa obávajú rozkladu, volia týchto ľudí a tým ich opätovne utvrdzujú v presvedčení, že Slovensko zatiaľ potrebuje autoritatívny režim.

Skryť Vypnúť reklamu

LANGOŠ: Pripomína to trochu povojnové obdobie. Vtedy sa tiež ľudia ocitli v stave beznádeje, ťažoby z prekonaných útrap a z obáv pred budúcnosťou. Zodpovedný politik nesmie strašiť ľudí. Strach z údajného rozpadu je klasické podhubie akejkoľvek totalitnej moci. Z akého rozpadu? Tí, ktorí tento iracionálny pocit šíria, ho šíria účelovo, aby na ňom mohli založiť svoju moc nad všetkými ostatnými.

SCHMÖGNEROVÁ: To je naozaj veľký nedostatok našej legislatívy, že iba veľmi málo zákonov môžeme prijať ústavnou väčšinou, ktorá by si už vyžadovala dohodu. V čase, keď sa tu rozhoduje na desiatky rokov o budúcnosti republiky, na také kľúčové otázky ako vstup do Európskej únie stačí rozhodnutie vlády bez toho, aby bola o tom čo i len dopredu informovaná Národná rada, na zákony, ktoré sa dotýkajú povedzme privatizácie a predurčujú, ako bude vyzerať budúca slovenská spoločnosť, stačí jednoduchá nadpolovičná väčšina, žiadna vládnuca moc sa teda nemusí usilovať o kooperáciu a konsenzus spoločnosti. A ten je v prelomových obdobiach, v akých my žijeme, skutočne nevyhnutný. Mnohé veci, ktoré sa dnes uskutočnujú, bude veľmi ťažko naprávať.

Skryť Vypnúť reklamu

MIKLOŠKO: Myslím, že opozícia veľmi jasne pomenúva veci, využíva na to všetky dostupné médiá, hovorí tak nahlas, že to počuje i zahraničie, a to zahraničie vytvára nátlak na vládu, opozícia nemá iné možnosti. Nie je podľa mňa taká slabá, ako sa hovorí.

BAUER: Myslím, že kľúčový problém je tu vytváranie občianskej spoločnosti. Keď si občan uvedomí, že riešením preňho nie je charizmatická osobnosť vodcu, ale že sám chce rozhodovať o vlastných záležitostiach prostredníctvom referenda, petícií, volieb a prostriedkov, ktoré v demokratickom mechanizme občan má k dispozícii, to bude cesta na prekonanie takéhoto rozdelenia.

MIKLOŠKO: Ale občianska spoločnosť je zároveň aj koniec maďarským požiadavkám.

BAUER: Vôbec nie, myslím, že tie sa naopak približujú k občianskej spoločnosti, pretože predstava autonómneho občana, ktorý má určité práva, povinnosti a vie sám o sebe rozhodovať, vie, čo a ktorá vládna garnitúra je preňho lepšia, to je ono východisko, ku ktorému by bolo potrebné smerovať. A práve preto je strašná škoda, že neexistujú dobre premyslené stratégie na prehĺbenie vzdelanosti. Európska únia dnes hovorí, že ľudský potenciál v Európe je zastaraný, o to väčší problém to bude pre Slovensko.

Skryť Vypnúť reklamu

MIKLOŠKO: Samozrejme, spoločnosť, postavená na občianskom princípe, je ideál. Ale ťažko si viem predstaviť požiadavky maďarskej koalície, napríklad na autonómne školstvo, v spoločnosti postavenej na občianskom princípe. Na základe čoho?

BAUER: Na základe občianskych práv. Na základe ústavy.

MIKLOŠKO: Ale v tomto sú si predsa všetci občania rovní. Prečo by autonómiu mala mať práve maďarská menšina, prečo by Rómovia nemali potom tiež mať samostatné oddelenie, ktoré by riadilo na takmer ministerskej úrovni trebárs školstvo?

BAUER: Ale to je omyl. Nemyslím si, že ministerstvo by muselo riadiť každú školu, dávať povolenie na prenájom telocvične v obci X. Je podľa mňa zásadný omyl myslieť si, že by tieto veci museli byť centrálne riadené.

MIKLOŠKO: Ale to bola od novembra `89 požiadavka ešte Maďarskej nezávislej iniciatívy. To spôsobilo prvé napätia s vtedajším ministrom Kováčom, to bola príčina, prečo sa ani len nediskutovalo o možnosti jednotnej kandidátky MKDH a KDH: požiadavka mať samostatne riadené školstvo.

Skryť Vypnúť reklamu

BAUER: Ale to len preto, že celé školstvo je centrálne riadené. Prečo sme nedecentralizovali riadenie školstva, ako to urobili v Čechách? Vec by sa bola vyriešila na miestnej úrovni.

LANGOŠ: Na miestnej úrovni, čiže nie na etnicky vymedzenom území. Miestna úroveň - nemá vlastne iné ohraničenie než geografické a týka sa to rovnako škôl na strednom a severnom Slovensku ako na južnom Slovensku.

MIKLOŠKO: V prípade južného Slovenska je to trošku komplikovanejšie vzhľadom na diasporu Slovákov v mnohých dedinách. Tí by pochopiteľne v miestnych samosprávach mohli byť potlačení.

LANGOŠ: Celkom tu nerozumiem pojmu diaspora. Veď v podobnej diaspore, vlastne školskej, žijú deti napríklad na Orave alebo na Kysuciach na lazoch, v malých dedinkách, musia cestovať desať, pätnásť kilometrov do najbližšej školy. A rovnako ako ich môže zvážať školský autobus do najbližšej školy tam, môže zvážať slovenské deti, ktoré žijú v dedinách na juhu, do najbližšej slovenskej školy, ak sa tak rozhodnú ich rodičia. Myslím, že to vidíme inak my, z Bratislavy, a inak to vidia ľudia, ktorí tam žijú.

Skryť Vypnúť reklamu

BAUER: Keby miestna samospráva rozhodla, že založí školu aj pre štyri deti - existuje príklad horskej obce, v ktorej sa v zime jednoducho deti do vzdialenejšej školy nedostanú - prečo by táto miestna samospráva nemala mať právomoc si tú školu postaviť, ak rodičia na to prispejú, ak má na to peniaze? Prečo sa to musí riešiť v Bratislave?

MIKLOŠKO: Myslím, že vo vašej otázke je i odpoveď: "ak má na to peniaze". A ako vieme, peniaze na to nie sú a momentálne ani obce, ani štát nie sú schopné takéto riešenie zariadiť.

BAUER: Odpovedala by som vám vaším príkladom: na Slovensku si ľudia sami postavili 243 kostolov. Myslíte, že by ľudia rovnako neobetovali čas, prostriedky, prácu, na školu pre svoje deti? To je tiež konkrétny cieľ, pre ktorý sa ľudom oplatí žiť v danej obci.

Skryť Vypnúť reklamu

MIKLOŠKO: Je tam, myslím, istý rozdiel v motivácii, medzi školou a kostolom. Tým sa človek predsa len zapisuje do večnosti. Ale nemyslím, že by ľuďom dnes niekto v tom bránil, keby si chceli sami vybudovať školu.

BAUER: Neviete si predstaviť, ak ste nepodnikli pokus založiť si školu, akokoľvek malú, čo všetko treba vybaviť a aké ťažké peripetie treba podstúpiť. Je to obrovský problém.

SCHMÖGNEROVÁ: Aj ja sa nazdávam, že treba od seba odlíšiť veľkú a malú politiku. Je mnoho príkladov, že na miestnej úrovni vládne strany spolu s opozičnými sú schopné spolu zorganizovať hoci oslavy SNP. Nehovorili sme ešte o jednej sfére, ktorá je tu tiež veľmi dôležitá. Ak má slovenské hospodárstvo napredovať, nemôžu v ňom byť takéto deliace čiary. Myslím, že aj keď je teraz podnikateľská vrstva motivovaná najmä privatizačnými záujmami, a teda voči vládnej moci zväčša lojálna, čoskoro, keď tieto jej záujmy budú naplnené, sa presvedčí, že pre svoje podnikateľské záujmy potrebuje iné prostredie. Okrem toho i sama vláda si uvedomuje, že ak chce stavať diaľnice, železnice, potrebuje zahraničné investície, tým musí vytvoriť určité prostredie, a ony zasa budú vytvárať efekty, ktoré budú priaznivo pôsobiť na to, aby sa táto dilema prekonala. Vnútri spoločnosti, a osobitne vnútri hospodárstva, sú prirodzené tendencie rozdelenie spoločnosti zmierňovať a zaobľovať ostré hrany. Jednu stránku slovenskej budúcnosti vidím ako mimoriadne dôležitú: investovanie do človeka. Začali sme hovoriť o potrebe vzdelania, ale určite to nemožno redukovať len na vzdelanie, a súčasná vládna moc kladie práve investície do človeka niekam na úplne vedľajšiu koľaj. Tým vlastne podkopáva budúcnosť Slovenskej republiky. A nemôžeme odsunúť niekam do kúta ani otázku sociálneho usporiadania spoločnosti.

Skryť Vypnúť reklamu

LANGOŠ: Iste. Lenže na sociálnu politiku treba peniaze a treba spôsob, ako ich používať. A to sú, podľa mňa, otázky sporu. Akú sociálnu politiku, ako ju robiť, a kde na to vziať? Vo všeobecných veciach sa iste zhodneme, ale keby sme išli do podrobností, iste by sme išli do sporu.

SCHMÖGNEROVÁ: Áno, som presvedčená, že v konkrétnych veciach sa nemôžeme dohodnúť.

LANGOŠ: Čo ale nie je veľmi dobre, pretože my nie sme naučení tieto spory viesť. Čo je vlastne opozícia? Premietnuté do praktických podrobností to nevieme, pretože sa nestretávame, nevedieme rozhovory, nediskutujeme a nevyjasňujeme si tie rozdiely. Nakoniec, politika nie je postavená na nejakých všeobecných želaniach a cieľoch, ale na praktickej práci, na uskutočnovaní tých cieľov. Pokiaľ my nebudeme schopní o tom diskutovať, i verejne, tak nebudeme schopní ani viesť diskusiu s mocou a spravovať k všeobecnej spokojnosti Slovensko.

Skryť Vypnúť reklamu

MIKLOŠKO: Bežný model opozície a koalície zo západnej spoločnosti nie je to isté ako model, ktorý tu máme. To si žiada istý čas.

Myslím, že SDĽ v konečnom dôsledku vstúpi do vlády, a tým sa situácia stabilizuje, a tým vláda pravdepodobne vytrvá celé volebné obdobie. Koalícia sa momentálne trasie, opakuje sa slovenský model - prvá vláda vydržala už absolútne s vypätím síl dva roky, druhá vláda takisto. Zdá sa, že momentálne Slovensko nemá na väčšie periódy ako dvojročné, Vladimír Mečiar to bude musieť nejako riešiť, a SDĽ si tým bude riešiť svoju situáciu. Vladimír Mečiar bude stále dorážať do prezidenta a myslím, že sa mu to nepodarí. Teda že sa mu nepodarí ho zlomiť.

LANGOŠ: Demokratická strana so všetkým, čo obnáša, so svojím päťročným pôsobením, so svojimi ideami, má na Slovensku voličský rezervoár asi dvadsať percent, časový horizont si nekladiem. Robíme, robili sme za posledných päť rokov množstvo chýb: nevieme osloviť týchto ľudí. Ale ľudia, ktorí majú blízke politické videnie a videnie človeka, spoločnosti, videnie Slovenska ako európskej krajiny, tých je dostatok, len musíme hľadať spôsoby a učiť sa, ako ich oslovovať.

Skryť Vypnúť reklamu

SCHMÖGNEROVÁ: Keby som v takejto logike pokračovala, tak by som povedala, že tých zvyšných päťdesiat percent dostane SDľ. Úvahy a dohady o vstupe SDĽ do vlády nie sú zatiaľ založené na ničom konkrétnom, pretože mechanizmus rozhodovania v SDĽ je jednoznačne daný. Musí sa k tomu vyjadriť zjazd, ktorý budeme mať v apríli. Myslím, že napriek tomu môžem s istotou povedať, že pokiaľ SDĽ by v ktorejkoľvek vláde nemala možnosť realizovať aspoň základné politické zámery, tak by do tej vlády nešla.

BAUER: Myslím, že Slovensko sa pohybuje v určitom veľmi úzkom koridore. Aj vývoj v ostatných krajinách svedčí o tom, že aj ľavicové strany s určitým sociálnym programom, ak sa chcú správať politicky, sú nútené akceptovať výzvy, ktoré vyplývajú zo situácie. Preto napríklad ľavicová vláda v Maďarsku je nútená robiť pravicové kroky v oblasti ekonomickej a sociálnej. Myslím, že u nás sa stane určitou nočnou morou to, čo ťaží západné krajiny, kde už celé generácie nie sú schopné vykročiť zo stavu dlhodobej nezamestnanosti, a pri vysokej nezamestnanosti, ktorú má Slovensko, je to veľmi nebezpečné. Budú sa ostrejšie prejavovať a možno aj prehlbovať regionálne rozdiely. Je nebezpečné, že Slovensko, pokiaľ ide o ekonomický rozvoj, je orientované takmer výlučne na vývoz, pretože ekonomický rozvoj sa stáva veľmi závislý, nevytvára sa domáci agregátny dopyt, skôr alebo neskôr to vytvorí vnútorné bariéry rozvoja. Je naozaj nielen zodpovednosťou vládnej koalície, ako bude hľadať na tieto výzvy odpovede, ale aj opozičných strán, pretože na základe dnes ešte chýbajúceho dialógu bude treba vytvoriť pre Slovensko alternatívny program.

Skryť Vypnúť reklamu

Iste ste už počuli radu, že v niečom by ste si predsa len mali vziať od Mečiara príklad. Neskúsili ste?

LANGOŠ: Nie.

SCHMÖGNEROVÁ: Iste sa dohodneme na tom, že Mečiar ťahá Slovensko späť, hlboko do minulosti, na druhej strane robí to dobre v tom zmysle, že má isté schopnosti politika, ktoré možno mnohým slovenským politikom, vrátane mňa, chýbajú. Vie oslovovať masy, vie šikovne narábať s masmédiami, samozrejme, že ich zneužíva, voči čomu jednoznačne staviame, ale i toto by sa politici mali naučiť, a - ja sa učím aj od svojho nepriateľa.

BAUER: Myslím, že jedno sa od neho naučiť nemožno: to je absolútna absencia etického rozmeru v politike tejto vlády, myslím, že je možné robiť politiku aj bez etického rozmeru, ale nie dlho.

MIKLOŠKO: Ja myslím, že historický význam súčasnej opozície je v tom, že kladie základy normálnej demokracie. Jednoducho, my to musíme vydržať, a ukázať, že tu sa dá vládnuť dohodou, koalíciou viacerých strán, a nie populizmom. Ak by opozícia prešla na stranu takéhoto populizmu, mala by z toho krátkodobý profit a získala by nejaké hlasy, stratila by svoje historické postavenie v rámci celého Slovenska a jeho budúcnosti.

Skryť Vypnúť reklamu

Inzercia - Tlačové správy

 1. "Je to dravec!" Priznáva šéfkuchár Michal Konrád
 2. Varujú pred púštnymi búrkami v Dubaji
 3. Odpady nad zlato
 4. Nová udržateľná značka kávy, ktorá dodá energiu na cesty
 5. Prišli škrečky a Dedoles počíta tržby na desiatky miliónov
 6. Profesionáli vedia, o čo ide. Ako si vybrať OZV a nepopáliť sa?
 7. Môžu byť kancelárie pripravené na budúcnosť?
 8. Potrebujeme poďakovať vzorom. Preto rozbiehame novú biznis cenu
 9. Jablone prekonali očakávania. O bývanie v Bytči je veľký záujem
 10. K online predplatnému teraz získate DIGI GO na 6 mesiacov zdarma
 1. Na ropnej plošine sa len pracuje a spí
 2. Potrebujeme poďakovať vzorom. Preto rozbiehame novú biznis cenu
 3. Prišli škrečky a Dedoles počíta tržby na desiatky miliónov
 4. Varujú pred púštnymi búrkami v Dubaji
 5. Jablone prekonali očakávania. O bývanie v Bytči je veľký záujem
 6. K online predplatnému teraz získate DIGI GO na 6 mesiacov zdarma
 7. SodaStream má viac ako 700 predajcov, očakáva ďalší rast
 8. Nová udržateľná značka kávy, ktorá dodá energiu na cesty
 9. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 10. Prvé bezbariérové fitko vo Zvolene otvára ZŤP cestu k športu
 1. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet 10 179
 2. Slovenský orloj – svetová atrakcia 5 914
 3. Zateplenie šikmej strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 4 266
 4. Ako môžu fajčiari pomôcť prírode? Úplne jednoducho 4 175
 5. Zodpovedné investovanie praje budúcnosti a je fér 3 607
 6. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im? 3 069
 7. Mikroplasty sú v produktoch každodennej potreby. V ktorých? 2 555
 8. Zateplenie strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 2 452
 9. 5 tipov, ako si užiť jeseň v Bratislave a okolí 2 313
 10. Naša klimatická zmena: Návod ako pomôcť pri záchrane planéty 2 274
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Zatvoriť reklamu