Pondelok, 20. september, 2021 | Meniny má Ľuboslav(a)KrížovkyKrížovky

Rok 1995: Na Slovensku je to tak

Najväčším paradoxom tretej Mečiarovej vlády, ktorý tvorí základnú charakteristiku jej vládnutia v roku 1995, je to, že práve táto bytostne protinovembrová vláda musela pokračovať v ňou nenávidenej politike predchádzajúcich vlád. Prinajmenšom V. Mečiar ...

Najväčším paradoxom tretej Mečiarovej vlády, ktorý tvorí základnú charakteristiku jej vládnutia v roku 1995, je to, že práve táto bytostne protinovembrová vláda musela pokračovať v ňou nenávidenej politike predchádzajúcich vlád. Prinajmenšom V. Mečiar a časť HZDS si totiž uvedomujú, že ak nechce stratiť Slovenská republika tempo, ekonomické a zahraničnopolitické výhody v porovnaní s ostatnými stredoeurópskymi krajinami, musí pokračovať v ponovembrovej politike. Tým sa však V. Mečiar a "jeho" časť HZDS dostáva do ustavičného a príkreho rozporu so SNS a nacionalistickou časťou HZDS. Tento rozpor sa stal určujúcou a dominantnou črtou vládnej a s ňou aj slovenskej politiky roku 1995.

Skryť Vypnúť reklamu

Zneužívanie moci

Základnou črtou Mečiarovej vlády bola v roku 1995 absolútna kumulácia moci. Princíp "konsenzuality všetkých občanov", ktorý charakterizuje súčasné parlamentné demokracie, nahradila "tyrania väčšiny", ktorá vychádza z kumulácie moci v rukách vlády vo všetkých oblastiach, kde je to na základe parlamentnej väčšiny možné. Priebeh povestnej noci z 3. - 4. novembra 1994 sa stal ouvertúrou vzniku vládnej koalície a generálkou pre rovnaký postup vo všetkých oblastiach verejnej správy. Vládna koalícia obsadila všetky posty v parlamentných výboroch, vytvorila vyšetrovacie komisie na zisťovanie právoplatnosti predvolebných hárkov DU a vyšetrovanie "ústavnej krízy" z marca 1994, ktoré sa po roku ukázali ako protiústavné, obsadila politicky funkcie členov televíznej a rozhlasovej rady a vzápätí aj riaditeľov verejnoprávnej televízie a rozhlasu a miesta v radách na udeľovanie licencií súkromných televíznych a rozhlasových staníc, obsadila miesto generálneho prokurátora, vymenila podstatnú časť vedúcich pracovníkov v oblasti ústrednej a miestnej štátnej správy. Osobitne odporným príkladom zneužívania štátnej moci sa stalo nútenie úradníkov ústrednej štátnej správy podpisovať vyhlásenia na odvolanie prezidenta republiky.

Skryť Vypnúť reklamu

K značnej kumulácii vládnej moci došlo prenesením prezidentových právomocí pri vymenovaní riaditeľa SIS, náčelníka generálneho štábu a predsedu SAV na vládu, pričom v samotnej vláde sa značne zvýšili právomoci a kontrolné funkcie úradu vlády a s ním najmä predsedu vlády.

K najhrubšiemu porušeniu zákona došlo na jeseň 1995. Vládou vopred ohlasovaná "horúca jeseň" sa zredukovala na nechutný únos M. Kováča ml. do Rakúska, ukazujúci prstom na SIS. Tento čin nemá v demokratických krajinách obdoby a je svojou aroganciou, ale aj diletantizmom celkom ojedinelý.

Od slobodnej

ku klientelistickej ekonomike

Slovenská ekonomika sa počas roku 1995 radikálne zmenila z ekonomiky voľnej súťaže a konkurencie na ekonomiku výhody na základe politickej priazne. Mečiarova vláda nielenže privatizuje "do vlastného vrecka", orientuje sa takmer výlučne na manažérov štátnych podnikov, obmedzuje rozvoj malého a stredného podnikania a podväzuje činnosť investičných spoločností a fondov, ktoré vytvárajú novú, ponovembrovú vrstvu finančného kapitálu.

Skryť Vypnúť reklamu

###

Základnou črtou Mečiarovej vlády bola v roku 1995

absolútna kumulácia moci. Princíp "konsenzuality

všetkých občanov", ktorý charakterizuje súčasné

parlamentné demokracie, nahradila "tyrania väčšiny"

###

Problém ekonomickej politiky súčasnej vlády spočíva predovšetkým v tom, že súčasný rast HDP nesmeruje do ekonomickej reštrukturalizácie, a tým do rozvojových ekonomických impulzov, ani do oblasti osobnej spotreby, ale takmer výlučne do spotreby štátu, ktorá sa rozrastá do hrozivých rozmerov bujnejúcej administratívy, slúžiacej vládnej moci a protekcionizmu.

Demontáž

právneho štátu

Národná rada SR prijala v roku 1995 hlasmi vládnej koalície množstvo protiústavných, ale aj jednoducho zlých noviel zákonov a nových zákonov. Takým bol v prvom rade jediný prijatý ústavný zákon o konflikte záujmov, ktorý fakticky nerieši konflikt záujmov, ale nivelizáciu príjmov poslancov. Takým bola však aj novela zákona o zmene kupónovej na dlhopisovú privatizáciu, ktorá síce nebola podľa zváženia "sociálneho a finančného dosahu" Ústavným súdom SR posúdená ako protiústavná, tak či onak však zmenila už počas rozbehnutého druhého kola kupónovej privatizácie jej pravidlá a zasiahla tak do práv 3 600 000 MIK-ov.

Skryť Vypnúť reklamu

Reštriktívnu povahu mali však aj ďalšie prijaté ekonomické zákony o strategických podnikoch, o cenách, o zmenených podmienkach pre investičné spoločnosti a fondy či zákon o vlastníctve pôdy.

Podobný ráz má aj prijatá novela zákona o súdoch a sudcoch, ktorá obmedzuje ich nezávislosť a príkladom právneho nihilizmu je zákon o štátnom jazyku, namierený v konečnom dôsledku nielen proti príslušníkom menšín a používaniu cudzích jazykov, ale najmä proti používateľom slovenčiny, zákon, ktorý už vopred predpokladá, že sa nebude dať dodržiavať.

Demontáž

samosprávnych

princípov

Nie náhodou krivka štátnych výdajov do oblasti miest a obcí vykazuje klesajúci trend vždy vtedy, keď je pri moci V. Mečiar. Zodpovedá to jeho principiálnemu centralistickému a etatistickému stanovisku, podľa ktorého "rozdeľuje a panuje štát, vláda a on". Nie inak to bolo aj v roku 1995, keď vláda škrtila rozpočet miest a obcí a prideľovala im zo štátneho rozpočtu výberovo, na základe politickej priazne a nepriazne.

Skryť Vypnúť reklamu

Demontáž samosprávnych princípov však bola zreteľná aj v oblasti zdravotníctva, školstva, vedy a kultúry. V roku 1995 bola viditeľná najmä v sporoch o pripravované zákony v oblasti školstva a vedy, ako aj v centralistických a poštátňujúcich krokoch v oblasti kultúry.

Osobitnú kapitolu predstavuje pripravovaný návrh zákona o nadáciách. Jeho znenie podväzuje činnosť nadácií ako jednej z hlavných zložiek fungujúcej občianskej spoločnosti. Jeho prijatie by znamenalo likvidáciu obetavej práce doslova státisícov ľudí, vykonávajúcich verejnoprospešnú činnosť.

Zahraničná politika: Všetko naopak

Vnútorná nezlúčiteľnosť tretej Mečiarovej vlády bola v roku 1995 najzrejmejšia v zahraničnej politike. Vláda sa usilovala o to, aby sa Slovensko stalo súčasťou európskych štruktúr. Slovenská republika sa stala asociovaným členom Európskej únie a oficiálna štátna doktrína deklaruje záujem Slovenska o vstup do EÚ a NATO.

Skryť Vypnúť reklamu

###

Prvý odchod V. Mečiara

z vlády pripravili transformačné sily VPN, druhý

sociálni a národní liberáli

z HZDS a SNS, tretí,

vynárajúci sa na horizonte, sa začína črtať z dielne

radikálnych nacionalistov

a boľševikov

###

Pritom obaja vládni partneri HZDS, či SNS alebo ZRS, sú v ekonomickej a politickej sfére protieurópski, izolacionistickí a viac či menej otvorene proti účasti Slovenskej republiky v NATO. To vedno s vnútornou politikou HZDS, založenou na demontáži demokratických inštitúcií, čo vyvoláva protesty demokratického sveta, značne znižuje vierohodnosť Slovenskej republiky a jej medzinárodnú prestíž. Dokumentovali to v európskej praxi celkom ojedinelé demarše EÚ a USA, voči ktorým sa správala vládna koalícia ako partia malých chlapcov pristihnutých pri čine.

Skryť Vypnúť reklamu

Ak k tomu prirátame zjavné vnútorné problémy vládnej koalície s ratifikáciou slovensko-maďarskej zmluvy, ktoré sa prejavili aj celkom otvorenou požiadavkou SNS na odstúpenie ministra zahraničných vecí J. Schenka z funkcie, jej odsúvanie a napokon odloženie na začiatok roka 1996, ktoré len zvýraznilo nesúdržnosť celej koalície, máme pred sebou verný obraz vládnej zahraničnej politiky v roku 1995.

Symbolické víťazstvá, faktické prehry

Vláda V. Mečiara sa v roku 1995 sústredila predovšetkým na symbolické súboje. Súboj s prezidentom republiky, s DU a s európskymi inštitúciami fakticky prehrala. Nedosiahla odchod DU z parlamentu, ani odstúpenie prezidenta republiky a fakticky musela ustúpiť aj v "demaršovom spore" s Európskym parlamentom. Jediné symbolické víťazstvo dosiahla Mečiarova vláda v spore o Bojnický oltár. Aj toto symbolické víťazstvo nad Českou republikou však znamenalo faktickú prehru. Slovensko ním totiž prišlo o tie slovaciká zo Slovenskej národnej galérie, ktoré skutočne dokumentujú historickú kontinuitu Slovenska, o ktorú sa v deklaratívnej rovine súčasná vláda tak rada opiera.

Skryť Vypnúť reklamu

Rok 1995 musela uzavrieť vláda V. Mečiara niekoľkými pre ňu nepotešiteľnými zisteniami. Predovšetkým sa opäť ukázalo, že V. Mečiar nevie dotiahnuť do konca ani jeden načatý problém. Spor V. Mečiara a M. Kováča viedol v roku 1995 k strate popularity oboch politikov a popularity HZDS. Pravdaže, ako vždy, smeje sa ten tretí v pozadí, politicky bezfarebný predseda Národnej rady I. Gašparovič, správajúci sa v parlamente voči poslancom ako učiteľ s trstenicou.

Ukázalo sa však aj niečo iné. Prvý odchod V. Mečiara z vlády pripravili transformačné sily VPN, druhý sociálni a národní liberáli z HZDS a SNS, tretí, vynárajúci sa na horizonte, sa začína črtať z dielne radikálnych nacionalistov a boľševikov.

Najväčšia faktická prehra však čakala vládnu koalíciu koncom roku v preferenciách. Za rok činnosti vlády kleslo podľa výskumu FOCUSU HZDS z 35 % na 25 % a stratilo približne štvrtinu voličov. Ešte horšie vyzerá ZRS, ktoré kleslo za rok o vyše 100 % na necelé 3 %, čo viedlo jeho analytikov k úvahám o tom, čo by bolo, keby sa ZRS ocitlo mimo parlamentu. Len SNS si svojou jednoduchou protimaďarskou politikou udržalo svojich 5-6 %.

Skryť Vypnúť reklamu

A čo musí byť pre vládnu koalíciu ešte alarmujúcejšie, jej percentá nešli tentoraz na konto nerozhodnutých voličov či nevoličov, ale preliali sa priamo do tábora KDH, DU a DS. Koncom roka sa dokonca zastavil aj pokles SDĽ, ktorej preferencie začali pozvoľna stúpať.

Skryť Vypnúť reklamu

Inzercia - Tlačové správy

 1. Profesionáli vedia, o čo ide. Ako si vybrať OZV a nepopáliť sa?
 2. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im?
 3. Prehľad bratislavských komunít. Čo všetko sa dá robiť so susedmi
 4. Poznáme slovenské cesty s najkrajším výhľadom!
 5. Školy sa znova môžu zapojiť do zberu starých mobilov
 6. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet
 7. Takto dokážu aj vaše peniaze zlepšiť život na našej planéte
 8. Volkswagen na IAA v Mníchove predstavil koncept elektromobilu
 9. Slovenský orloj – svetová atrakcia
 10. Predplaťte si SME.sk s garanciou vrátenia peňazí
 1. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 2. BLoKK: Z nevyužitých kancelárií v centre štýlové bývanie
 3. Aj panelák môže byť Smart
 4. Školy sa znova môžu zapojiť do zberu starých mobilov
 5. Pri uzatváraní PZP už nedominuje január
 6. "Je to dravec!" Priznáva šéfkuchár Michal Konrád
 7. Sledujte naživo pokusy so slovenskými výskumníkmi
 8. Vystúpte z radu, postavte si moderný dom podľa seba
 9. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im?
 10. Poznáme slovenské cesty s najkrajším výhľadom!
 1. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet 9 194
 2. Slovenský orloj – svetová atrakcia 8 578
 3. Mikroplasty sú v produktoch každodennej potreby. V ktorých? 4 525
 4. Radosť zachytiť tieto krásne krivky 4 318
 5. Zodpovedné investovanie praje budúcnosti a je fér 3 523
 6. 5 tipov, ako si užiť jeseň v Bratislave a okolí 3 037
 7. Zateplenie šikmej strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 2 915
 8. Volkswagen na IAA v Mníchove predstavil koncept elektromobilu 2 554
 9. Takto dokážu aj vaše peniaze zlepšiť život na našej planéte 1 745
 10. Prehľad bratislavských komunít. Čo všetko sa dá robiť so susedmi 1 638
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Zatvoriť reklamu