Piatok, 30. október, 2020 | Meniny má Simon, SimonaKrížovkyKrížovky

Povstanie vyčnieva v slovenských dejinách

52. výročie Slovenského národného povstania bolo tohto roku bez ústredných osláv - niekomu ich nahradili oslavy nových či staronových krajských miest. Aj z toho možno usudzovať, že upevňovanie vlastnej moci je pre súčasnú vládu dôležitejšie ako si aspoň .

52. výročie Slovenského národného povstania bolo tohto roku bez ústredných osláv - niekomu ich nahradili oslavy nových či staronových krajských miest. Aj z toho možno usudzovať, že upevňovanie vlastnej moci je pre súčasnú vládu dôležitejšie ako si aspoň pripomenúť vystúpenie slovenského národa voči inej totalitnej moci pred polstoročím. Netradičnosť 52. výročia možno zdôraznia aj trochu netradičné príspevky na tejto strane, rozhovor s riaditeľom Historického ústavu SAV Dušanom Kováčom a materiál o korešpondencii Vatikánu so Slovenskom počas druhej svetovej vojny.

Skryť Vypnúť reklamu

# Jedným z cieľov štátnych sviatkov by mala byť aj pozitívna orientácia spoločnosti. V dejinách národov sú však aj udalosti, ktoré spoločnosť skôr rozdeľujú ako zjednocujú. Aké by mali byť podľa vás kritériá na štátny sviatok, aby si ich spoločnosť mohla osvojiť a boli pre ňu zdrojom skôr pozitívnych snažení ako konfliktov?

"Tento problém nie je špecificky slovenský. Napríklad štátny sviatok Francúzska, dobytie Bastilly, sa stal symbolom, hoci aj súčasní francúzski historici vykladajú Francúzsku revolúciu rôzne a nie vždy len pozitívne. Z tohto sviatku sa však stal symbol, ktorý je 200 rokov starý a Francúzov nejakým spôsobom spája. Špecifický slovenský problém je v tom, že my vlastne podobný symbol ako dobytie Bastilly alebo vyhlásenie nezávislosti USA nemáme. A ťažko ho hľadáme."

Skryť Vypnúť reklamu

# Dobytie Bastilly aj vyhlásenie nezávislosti USA boli sprevádzané násilím. Aj SNP bolo násilným aktom. Prečo si ľudia z dejín ako symbol i štátne sviatky vyberajú skôr násilné udalosti?

"Zrejme to súvisí s chápaním dejín, ktoré sa po stáročia pestovali ako dejiny vojen, revolúcií, veľkých prevratov, veľkých vojvodcov, ktoré boli nositeľmi dejinného vývoja. Z hľadiska určovania štátnych sviatkov majú vojny, revolúcie a povstania jednu veľkú výhodu - dá sa presne určiť deň, kedy začali, kým civilizačné procesy sú evolučné, prebiehajú dlhý čas a ťažko sa dajú koncentrovať do jedného pamätného dňa. Slovenský problém spočíva aj v tom, že naše dejiny sú dosť kontroverzné, spoločnosť bola dlho rozdelená predovšetkým nábožensky, z čoho vyplývajú rozdiely v chápaní toho, čo je pozitívne. Zrejme nie je jednoduché určiť štátny sviatok, lebo ten by mal byť všeobecne akceptovateľný, a pokiaľ sa taký dátum ťažko nachádza, potom si mladý štát musí budovať niečo podobné ako si budovali Francúzi - po 200 rokoch už nikto nepovažuje za problematické diskutovať o revolúcii či páde Bastilly, štátny sviatok sa už nespochybňuje."

Skryť Vypnúť reklamu

# Otázka SNP ako štátneho sviatku môže a aj je stále dosť živá, lebo existujú mnohí pamätníci z jednej i druhej strany. Spoločnosť však potrebuje pozitívne korene, základy a symboly.

"Osobne si myslím, že pokiaľ ide o Povstanie, má v sebe tento moment, môže pôsobiť pozitívnym smerom, a najmä z hľadiska dlhšej perspektívy aj zjednocujúco. Povstanie je skutočne jedným z najväčších aktov, keď Slováci vystúpili v dejinách ako subjekt, sami sa prihlásili počas vojny k protihitlerovskej koalícii. Sami sa zaradili do prúdu, ktorý nakoniec vytvoril dnešnú tvár Európy, lebo súčasná Európa ako politický subjekt je postavená na výsledkoch 2. svetovej vojny a na tých hodnotách a ideách, ktoré vznikali v protihitlerovskej koalícii. V súčasnosti má jednu nevýhodu, že je to ešte dosť živé výročie a jestvujú stále ľudia, ktorí boli Povstaním postihnutí, ktorí boli spätí s vtedajším štátom a režimom, jestvujú ich priami potomkovia a aj myšlienkové dedičstvo, ktoré z toho vyplýva. V spoločnosti žije časť ľudí, myslím si, že nie veľká, ktorá toto Povstanie odmieta. Avšak z hľadiska perspektívy vývoja v Európe bude vlastne tých potenciálnych odporcov Povstania a jeho ideí čoraz menej."

Skryť Vypnúť reklamu

# Dávate tomuto sviatku do budúcnosti väčšiu šancu ako má dnes?

" Áno. Čím sme ďalej od výročia vojny a SNP, tým viac sa dostáva do popredia samotný zmysel povstania ako jedného z najväčších prejavov odporu voči fašizmu, čo má v Európe veľkú cenu. Slováci naozaj môžu byť hrdí na to, že napriek možnosti potichučky prečkať vojnu vo formálne samostatnom štáte sa rozhodli aktívne prispieť k porážke toho zla, ktoré gniavilo celú Európu."

# Tri a pol roka tu máme vlastný štát. Niektorí z politikov, ktorí sú pri moci, povyšujú vlastnú štátnosť nad všetky ostatné hodnoty a pri SNP zdôrazňujú rozmer vystúpenia proti vlastnému štátu. Ako vnímate takúto argumentáciu?

"Najprv treba definovať, čo je to vlastný štát. Bol slovenský štát vlastným štátom? So slovenským štátom a dejinami Slovenska v 20. storočí máme niekoľko vážnych problémov. Ak by sme sa skúsili preniesť dnes do Čečenska alebo Palestíny - nehodnoťme udalosti, Palestíncov alebo Čečenov - musí nám byť jasné, že spoločnosť v Palestíne alebo v Čečensku je viacmenej jednotná v tom, že požaduje svoju vlastnú štátnosť. Môžu byť rozdiely v tom, ako chcú štátnosť dosiahnuť, či sa chcú uspokojiť s autonómiou, alebo chcú úplnú samostatnosť, ale myšlienka štátnosti tú spoločnosť zjednocuje, je ochotná za ňu bojovať a bojuje za ňu dlhé roky. V prípade Slovákov a slovenskej štátnosti takéto niečo nepoznáme. Historická skúsenosť Slovákov je taká, že Slováci viacmenej akceptovali danú skutočnosť."

Skryť Vypnúť reklamu

# Z hľadiska obetí je to pozitívne.

"V takej spoločnosti sa však vytvára určité vedomie, existujúci program a niekoľkoročný boj za tento program spoločnosť vlastne spája a vytvára zjednocujúci moment. My sme toto nemali. Aj prvá ČSR, ku ktorej sa Slováci spontánne prihlásili, vznikala bez takéhoto dlhoročného boja."

# Dlhoročný boj celej spoločnosti nie je pre Slovákov typický...

"Ja by som však povedal, že zo všetkých udalostí od počiatkov formovania Slovákov ako moderného národa od konca 18. storočia sú dve udalosti, keď dokázali Slováci aktívne vystúpiť a to boli povstanie v roku 1848, aj keď nebolo najrozsiahlejšie a zasiahlo len tie najuvedomelejšie regióny, a povstanie v roku 1944. Vtedy Slováci skutočne vystúpili, nedá sa síce povedať, že jednotne, lebo boli na oboch bojujúcich stranách, ale dá sa povedať, že to bolo masové vystúpenie, ktoré mobilizovalo Slovákov, aj tých, ktorí neboli aktívne zapojení do Povstania, k prejavom sympatií. Táto udalosť vyčnieva v slovenských dejinách."

Skryť Vypnúť reklamu

# Určite možno byť hrdý na vlastný štát aj bez litrov slovenskej či inej krvi.

"V tomto prípade je to celkom evidentné. Hoci krv a násilné akty sú veľmi výrazné v dejinách, skutočný vzťah bežného občana k spoločnosti vytvára jej charakter. Spýtam sa - prečo Slováci neboli celkom spokojní so slovenským štátom? Prečo také množstvo Slovákov bolo ochotné chytiť sa zbrane a ísť proti tomu režimu? Ten režim im nevyhovoval, ani kolaborácia s Nemeckom..."

# Súčasný obraz Povstania v slovenskej spoločnosti je predsa len konfliktný. Ste autorom učebnice dejepisu, v ktorej sa hovorí o SNP. Čo môžu historici a učitelia urobiť pre pravdivý obraz dejín u mladej generácie?

"Učebnica môže urobiť veľa, ešte viac môže urobiť učiteľ, pretože aj pri formovaní historického vedomia je učiteľ kľúčovou postavou. Historikovou úlohou je pokúsiť sa dostať do historického vedomia takú interpretáciu historického vývoja, ktorá zodpovedá úrovni poznania a aj určitým morálnym a politickým hodnotám, ktoré tá spoločnosť vyznáva. Pretože ak sa naša spoločnosť hlási politicky k výsledkom druhej svetovej vojny, k zásadám protihitlerovskej koalície, k demokracii, potom nie je možné, aby sme obhajovali Hitlera, fašizmus, diktatúry, nedemokratické režimy a nemôžeme obhajovať ani kolaboráciu s nimi. Tu sú kritériá dané tým, ako sa vlastne pozeráme na spoločnosť, ktorej hodnoty vyznávame."

Skryť Vypnúť reklamu

# Jestvuje však konflikt medzi hodnotami, o ktorých hovoríte, a prípadnou konkrétnou historickou realitou. Ako ho má riešiť historik? Hovorím o pozitívnych hodnotách SNP, ale aj o istých konkrétnych aktoch, ktoré boli v rozpore s nimi.

"Iste. Nemožno tu však zabudnúť na určité úrovne hodnotenia roviny poznania. Predovšetkým je dôležité chápanie povstania ako spontánneho prihlásenia sa veľkej časti Slovákov k hodnotám protihitlerovskej koalície. Je fakt, že v tom povstaní došlo k teroristickým akciám a excesom, ktoré boli v rozpore s týmito hodnotami. Keby tomu tak nebolo, tak by sme znova chceli mať ideálny obraz priebehu dejín, a ten nejestvuje. Dejiny vytvárajú rôzni ľudia, s morálnymi hodnotami i bez nich. Ako zabránite, aby sa medzi partizánov dostal človek s genetickými sklonmi masového vraha, ktorý využije situáciu na to, aby ich realizoval? To však nemôže zmeniť celkové hodnotenie SNP. Myslím si, že aj budúci historici budú mať čo robiť s dejinami povstania, môžu uvažovať o správnosti jednotlivých rozhodnutí, aj o tom, či SNP nemohlo mať oveľa väčší efekt. O tom všetkom sa dá diskutovať, ale už dnešné poznanie je také, že globálne hodnotenie z hľadiska Slovákov ako národa a ich vývoja v Európe sa nemôže zmeniť. Ani hodnotenie slovenského štátu ako kolaborantského, ktorý sa zaradil po bok Hitlera a vydržal s ním až do jeho porážky a ktorý Slovákov priviedol do neriešiteľnej situácie, lebo nemohli bez úhony ako národ prežiť ani jeho víťazstvo, ani jeho porážku. Bolo evidentné, že táto kolaborácia nemohla priniesť nič okrem toho, čomu sa v biblii hovorí egyptské mastné hrnce, t.j. dočasný útulok, ale z hľadiska perspektívy im nemohlo priniesť nič pozitívne. Na tomto hodnotení nemôže nič zmeniť ani úsilie niektorých ľudákov a a ich potomkov, ktorí by radi obhájili neobhájiteľné."

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Inzercia - Tlačové správy

 1. Príjem vs. dôchodok. Realita, na ktorú sa treba pripraviť
 2. Poznáte najbohatšie firmy sveta? Podiel v nich majú aj Slováci
 3. Dokážu benzínové fukáre odolať výzve akumulátorových?
 4. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 5. 1,6 milióna stavených na Trumpa! Kto bude mať pravdu?
 6. Koronakríza: Pomoc našej banky počas pandémie ocenili vo svete
 7. Magazín SME Ženy už v predaji
 8. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
 9. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi?
 10. UNIQA preberá dôchodkové fondy AXA, pre klientov sa nič nemení
 1. 1,6 milióna stavených na Trumpa! Kto bude mať pravdu?
 2. O prenájom auta majú čoraz väčší záujem aj malé firmy. Ušetria
 3. Koronakríza: Pomoc našej banky počas pandémie ocenili vo svete
 4. Magazín SME Ženy už v predaji
 5. SPS ukončí rok miliónovými investíciami
 6. Dokážu benzínové fukáre odolať výzve akumulátorových?
 7. Trh s elektromobilmi stagnuje. Kríza by mu mohla pomôcť
 8. Fakulta drží tempo so súčasnými i budúcimi trendmi
 9. Poznáte najbohatšie firmy sveta? Podiel v nich majú aj Slováci
 10. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
 1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 36 563
 2. Aplikáciu tohto Slováka používajú v 150 krajinách. Ako začínal? 24 729
 3. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 17 425
 4. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej 17 408
 5. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 16 845
 6. Príjem vs. dôchodok. Realita, na ktorú sa treba pripraviť 15 988
 7. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi? 12 472
 8. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi 12 446
 9. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 241
 10. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 11 102
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Kam ísť na test, čo s pozitívnymi a čo bude s netestovanými? (otázky a odpovede)

Certifikát z plošného testovania na Covid-19 je vstupenkou do obchodov.

Pri plošnom testovaní sa využívajú antigénové testy.
Premiér Igor Matovič a minister obrany Jaroslav Naď.
Stĺpček šéfredaktorky Beaty Balogovej

Testovanie nie je hlasovanie, dajte sa otestovať

Je dôležité, aby štát dokázal otestovať všetkých, ktorí chcú byť zodpovední.

Beata Balogová, šefredaktorka denníka SME
Rozprávky SME

Najmúdrejšia sestra (číta Robert Roth)

Klasické rozprávky (nielen) pre vaše deti.

Rozprávky SME | podcast