Pondelok, 19. október, 2020 | Meniny má KristiánKrížovkyKrížovky

Živý organizmus Východoslovenského divadla ešte nedovoľuje robiť závery *Zhovárame sa s generálnym riaditeľom VD PhDr. Štefanom Fejkom

Východoslovenské divadlo (VD) vzniklo rozhodnutím ministerstva kultúry 5. januára 1996 zlúčením dvoch subjektov: Divadla J. Záborského (DJZ) v Prešove a Divadla J. Borodáča (DJB), bývalého Štátneho divadla v Košiciach. Aj keď jeho pravdepodobné vytvorenie

avizovali už niektoré médiá (napr. Slovenský východ 22. júna 1993), vyvolal tento krok MK vlnu štrajkov, petícií a iných nepokojov. Motivácia bola rôzna, interpretácia tiež. Predpovede hrôzostrašné. V protestoch proti nedemokratickému a nekoncepčnému rozhodnutiu MK, ktorého argumentácia bola podložená všetkým, len nie jasným logickým zdôvodnením, zaniklo to podstatné: O čom a pre koho tu vlastne divadlo je. "Divadelný kombinát" zamestnávajúci vyše 500 ľudí však prežil. S akými bolesťami a perspektívami, to sme sa pokúsili dozvedieť od jeho generálneho riaditeľa, PhDr. Štefana Fejka.

Skryť Vypnúť reklamu

Uplynulá sezóna nebola pre VD ľahká. Vlastne za pochodu sa tu uskutočnili mnohé koncepčné zmeny. Je možné v stručnosti zhrnúť základné problémy, s ktorými ste sa od januára potýkali?

"Bojím sa, že ešte stále žijeme veľmi živo celý problém a stále nie je a pravdepodobne ešte dlho nebude čas zhodnotiť to z pozície akéhosi nezainteresovaného pohľadu. Každopádne treba k tomu pristupovať tak, že zmena bola rozhodnutím nadriadeného orgánu, ktorý bol a je hlavným dotátorom činnosti divadla. Bez ohľadu na to, aké východiskové pozície či stanoviská boli na začiatku rozhodnutia, pre nás zostala najdôležitejšou úlohou povinnosť zabezpečiť divadelnú činnosť. Popri tom sa vytváral aj akýsi model fungovania nového divadla. Ako sa ho podarilo doriešiť, do akej miery je životaschopné a prijateľné, to neviem, a nezávisí to len od zainteresovaných divadiel, ale aj od istého, nazvem to politického rozhodnutia. Divadelná činnosť, ktorá bola plne v našich rukách, bola zabezpečená v rozsahu, ktorý s odstupom času je prekvapením aj pre mňa samého. Ak niektoré divadlá rovnako postihnuté znížením dotácií reagovali zastavením prípravy nových premiér, my sme touto cestou nešli a za tých šesť mesiacov existencie môžeme hovoriť o 10 premiérach."

Skryť Vypnúť reklamu

Počítate aj tie zdvojené?

"Nie. Mám na mysli počet, aj keď niektoré boli chápané ako nástroj protestu, ako napríklad Všetko je v záhrade. Dnes je to v podstate regulárne repertoárové číslo napriek neregulárnynm podmienkam, v ktorých vzniklo. Podarilo sa nám teda urobiť celkom 10 premiér: Natierač (premiérovaný v Košiciach a v Prešove), Všetko je v záhrade (KE, PO), Notre Dame (KE, PO), Dolárová princezná (v nemčine aj slovenčine, PO), Kocúr v čižmách (PO), Luskáčik (KE), Pán Hamilkar (PO, KE), Sweet Charity (KE,PO), Ergo, kladivko... (PO), upravená verzia Malý obchod s hrôzami (KE). Ak nehovorím o politicko-finančných a iných kolapsoch, myslím si, že je to slušné číslo."

V podstate ste nehovorili o obnovenej premiére Cyrana...

Skryť Vypnúť reklamu

"V tom zmysle, že táto inscenácia na svoje obnovenie dostala podnet zvonku. Bolo ju treba pripraviť na Zvolenské hry zámocké. Napriek tomu, že sa objavili isté ťažkosti spojené s obsadením, lebo v ňom hrajú mnohí, ktorí zároveň robili aj Sweet Charity, som rád. Vo Zvolene to malo veľký ohlas, dokonca prítomní účastníci z Londýnskej opery si vyžiadali videokazety a Pavol Hammel prišiel s návrhom zaradiť titul na BHS. Mladé obsadenie, špeciálne teda Juraj Bernáth, toto dielo posúva tam, kam vlastne pred tými dvadsiatimi rokmi smerovalo - k určitej revolte. Sám si ho viem živo predstaviť ako súčasť nejakého rockového festivalu."

Jednou z hlavných príčin, ktorou sa odôvodňovalo zlúčenie košickej a prešovskej scény, boli dôvody ekonomické. Je možné dnes povedať, nakoľko sa tieto argumenty potvrdili?

Skryť Vypnúť reklamu

"Tento argument som vždy bral ako ideologický. O jeho pragmatickej hodnote sa dá polemizovať. Predovšetkým sa mi javí ako nie dosť reálne, aby chcel niekto po tých 5 - 6 rokoch neustáleho úsporného režimu a ukracovania z divadelných rozpočtov, šetriť na divadle. Horizont, povedané divadelnou terminológiou, je nalepený na betóne... Všetky súvislosti je ťažko analyzovať. Ak má však divadelná sieť zostať, a ona nie je vôbec premrštená, ako to niektorí tvrdia, tak do tohto procesu musí vstúpiť aj druhý, tretí subjekt...štátna správa, aj samospráva, aj sponzori. V konečnom dôsledku by tento spôsob financovania mal zabezpečiť väčšiu nezávislosť tvorby. Takže tento krok, aj keď sa javí ako negativistický, stresový, v konečnom dôsledku by azda mohol vytvoriť systém plurality, čo je skutočnosť viditeľná v našom stredoeurópskom priestore."

Skryť Vypnúť reklamu

Po úspešnej premiére Sweet Charity ste však v závere sezóny urobili niektoré nepopulárne opatrenia - začali ste prepúšťať...

"Náš organizačný poriadok ako základný dokument divadla popri zriaďovacej listine bol pripravený už k 1. marcu. Požiadavky súboru, odborov, primátorov miest... to všetko nedovoľovalo, aby mohol byť zavedený do praxe. Osobne som usúdil, že v situácii pred premiérou, keď doslova išlo o život, vyrukovať ešte s organizačnými zmenami by bolo absurdné. Všetko sme to preložili na začiatok augusta. V júni teda nasledovali pohovory, bolo treba zjednotiť systémy oboch divadiel napríklad aj v podobe zmlúv - v Prešove boli zmluvy termínované, v Košiciach nie. Musím povedať, že som rád, že ľudia z košickej časti činoherného súboru pochopili a akceptujú túto vyššiu formu, akou termínovaná zmluva nepochybne je. Samozrejme, odchody jednotlivých pracovníkov boli rôzne interpretované. Ale aj napriek tomu, že v krízových dňoch sa argumentovalo hlavne prepúšťaním, z tých 560 ľudí, ktorých zamestnávame, bolo ako nadbytočných vyhodnotených iba 24, čo je necelých 5%. Paradoxne treba konštatovať, že zatiaľ čo v niekorých zložkách je ich prebytok, inde zase chýbajú, takže možnosť uplatnenia tu je. Napríklad v činohre sme museli konštatovať veľmi nevyhovujúcu vekovú i typovú skladbu, ktorá bola v rozpore s logikou autorov divadelných hier. Súbory boli prefeminizované, pričom je jasné, že príležitostí v divadle je skutočne viac pre mužov. Teda hlavne tento stav sme potrebovali vyrovnať. Minimálne 1:1."

Skryť Vypnúť reklamu

Znamená to, že do divadla pribudnú noví herci?

"Nejaké zásadné dopĺňanie nie je potrebné ani možné s ohľadom na financie. Navyše, ak sa vracajú niektorí, ktorí medzitým skúšali niečo iné. Veľkou posilou je pre naše divadlo, a nielen preň, hudobno-dramatické oddelenie na tunajšom konzervatóriu. Takže dnes nie sme odkázaní čakať na to, či sa niekto z VŠMU nakoniec predsa len rozhodne prísť na východ. Jadro nášho súboru sa tvorí momentálne z týchto zdrojov. V tejto súvislosti považujem súčasnú situáciu školy, keď z dôvodov reštitúcie prichádza o priestory, za neúnosnú. Mesto Košice je povinné nájsť pre ňu dôstojné podmienky. Ak sa tak nestane, bude to veľká kultúrna hanba."

Keď Nová scéna začala s muzikálovou dramaturgiou, zožala veľký úspech. Boom muzikálov v Bratislave už prešiel. Objavili sa však informácie, že na jeseň máte v pláne ďalší muzikál, opäť v réžii Jozefa Bednárika...

Skryť Vypnúť reklamu

"Nerád by som hovoril o nejakých vlnách. I keď nie som nijaký citový stúpenec muzikálu, považujem ho za súčasť divadelnej kultúry. Divadelná sieť sa nemôže budovať len na princípe územnej spravodlivosti, ale aj na princípe žánrovej úplnosti. Nie je to možné posudzovať tak ako v Nemecku, že mesto do 100 000 obyvateľov má síce divadelnú budovu, ale nemá súbor. O umenie sa stará niekto iný. Keby sme takto uvažovali, budeme mať len samé divadelné budovy. Je pravda, že sme využili situáciu, keď sa Sweet Charity ocitla z NS "na ulici". Jozef Bednárik mal obavu, či to nebude chápané ako podpora niečoho politického. Ale nakoniec sme nehľadali žiadne ideologické momenty, ale začali pracovať. Som rád, že sa to podarilo, lebo toto dielo je v rade Bednárikových produkcií na poprednom mieste. Posúva muzikál ďalej a trošku iným smerom. Veľmi si cením, že to nebolo len také typicky americké, ale že si ponechal časť z európskeho zárodku Felliniho a tým prehlbuje líniu muzikálového divadla. Som rád, že to bol on, kto navrhol, aby sme v spolupráci pokračovali. Konkrétnym výsledkom by mal byť v budúcej sezóne titul od Lyonela Bartha Oliver podľa Dickensa. Pokiaľ sa teda v priebehu leta doriešia otázky licencie. Bol by to titul, ktorý by bol vôbec prvýkrát uvedený mimo Anglicka, kde sa hrá veľmi úspešne už 2 roky. Tento muzikál by sa nám hodil aj s ohľadom na obsadenie, na typ inscenačnej práce, ale aj témou. Rozvíja určitý myšlienkový rad, dramaturgickú líniu - tému človeka, ktorý je outsiderom."

Skryť Vypnúť reklamu

V predchádzajúcom období DJZ organizovalo stretnutia kritikov s tvorbou činohry. Fungovali ako istá výzva na dialóg. Chystáte niečo podobné ako VD?

"Priznám sa, že len teraz vy mi to pripomínate. Pred rokom, počas 5. ročníka, som vyslovil záväzok, že ak to bude možné, tak ho zorganizujem. V tomto momente mám výčitky svedomia, lebo išlo o najstarší porevolučný divadelný festival. Hektická situácia, ktorá tu tento rok bola, jednoducho na takéto, nazvem to, fajnovosti, nedávala priestor. Verím, že to bude chápané ako prestávka z dôvodu mimoriadnych udalostí. Verím, že už budúci rok divadelná diskusia o podobe a smerovaní divadla bude pokračovať."

Takže: kam bude smerovať VD v nasledujúcej sezóne?

"Dávate mi veľmi ťažkú otázku, na ktorú, bojím sa, nie je možné dnes odpovedať. V čase, ktorý je ešte stále zrevolucionizovaný, nie je priestor na odbornú analýzu. Vstupujú do toho rôzne náhodilosti aj záujmy skupín, a preto je pozícia nášho divadla veľmi zložitá. Napriek všetkým prekážkam by mohlo oprávniť svoju existenciu aj do budúcnosti. Očakávame, že minister prehodnotí svoj postoj krátiť divadlu dotácie o 12,5%. Budúcu sezónu však pripravujeme ako sezónu VD - jedného štvorsúborového divadla. Našou ambíciou je, aby toto štátne minimum pre Východoslovákov bolo na vysokej kvalitatívnej úrovni."

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Inzercia - Tlačové správy

 1. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte?
 2. Zamestnanec chcel príspevok na stravu, no šéf mal iný názor.
 3. Čím môže Slovensko pomôcť vo svete? Ukážkovou nemocnicou
 4. Fresh Market má novú predajňu Sanagro. Takto to tam vyzerá
 5. Downtown Bratislavy sa rozrastie o nový rezidenčný projekt
 6. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové
 7. Znečistenie riek už možno nebude možné zastaviť
 8. Záujem o akcie Pilulky prekonal naše očakávania
 9. Prieskum: Prázdnu peňaženku už zažilo sedem z desiatich Slovákov
 10. Stretne sa minister, bankár a analytik. Zhodnú sa na niečom?
 1. Úpravy automobilov pre ZŤP
 2. No Finish Line v Bratislave sa presúva do virtuálneho priestoru
 3. Mladí ľudia vstupujú do druhého piliera už aj cez internet
 4. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové
 5. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte?
 6. Zamestnanec chcel príspevok na stravu, no šéf mal iný názor.
 7. Znečistenie riek už možno nebude možné zastaviť
 8. Tovar vám vynesú na miesto, ktoré ukážete prstom
 9. Slováci sú pri výbere investičných produktov čoraz náročnejší
 10. Humenčanov čakajú extra zľavy
 1. Rysy navštívi päťtisíc ľudí denne. Ako vyzerá denný chod chaty 27 517
 2. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 23 390
 3. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 16 209
 4. Čo bude s gastráčmi a miliardy z EÚ ako prekliatie? 13 856
 5. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 13 545
 6. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 10 210
 7. Hodnotenie profesionála: Ako obstáli obľúbené hotely v Tatrách? 9 774
 8. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 109
 9. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 8 898
 10. Budúcnosť v digitále je plná žien. V čom majú pred mužmi navrch? 8 597
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu