Streda, 22. september, 2021 | Meniny má MóricKrížovkyKrížovky

Firmy, ktoré spravujú bytový fond, sú najlacnešie záložne na svete

Prvý slovenský sťahovací experiment, ktorý odštartovali v Košiciach, naráža v týchto dňoch na celý rad ťažko riešiteľných problémov. Osoby, ktoré sa nedokázali a nechceli spoločensky, ekonomicky a eticky prispôsobiť bežným normám spolužitia, presťahovali

do 104 štandardne nižšie kvalifikovaných bytov. Vyzeralo to tak, že týmto rozhodným krokom bude možné zastaviť nežiaduci postup devastácie bytového fondu mesta, zvýšiť estetizáciu životného prostredia a v neposlednom rade aj pocit bezpečnosti. Bolo to však predčasné opatrenie. Rozhodný rez do rany viacročnej boľačky obyvateľov Košíc priniesol iba čiastkové zlepšenie.

RNDr. Ján Jankura, riaditeľ Bytového podniku mesta Košice má na súčasný stav bytového fondu skeptický, ale, žiaľ, realite zodpovedajúci názor: "Štrukturovaná platba, v ktorej nie je kalkulovaná ani daň z nehnuteľnosti, odpisy majetku ani prostriedky na bežné opravy a údržbu neumožňuje správcovským firmám plniť si svoju funkciu. Takto regulované platby sú jednou zo závažných príčin chátrania bytového fondu."

Skryť Vypnúť reklamu

Čo sa skrýva v pojme nájomné

Keď slová riaditeľa Jankuru premeníme na drobné vyjde nám, že zaužívané pomenovanie platieb občanov výrazom nájomné nevystihuje podstatu. Dôvod? Mesačná priemerná platba nájomcu za užívanie obecného bytu vo výške asi 1200 korún pozostáva zo zálohovej platby za teplo a ďalšie služby vo výške asi 76 percent, za studenú vodu vo výške asi 8 percent z celkovej zálohovej platby. Potom je tu ešte platba za elektrickú energiu, za osvetlenie spoločných priestorov, za spololočnú televíznu anténu, za používanie výťahu, za upratovanie spoločných priestorov a za odvoz komunálneho odpadu. To všetko spolu predstavuje ďalších 12 percent. Pričom platba za zariaďovacie predmety predstavuje v tejto platbe ročne len 800 korún. Riaditeľ Jankura je presvedčený, že zmena výšky regulovanej platby nájomného, bez ďalších systémových opatrení a zmeny v súčasnosti platnej legislatívy výraznejšie nezmení existujúce problémy schátralosti bytového fondu ani súčasnú bytovú situáciu.

Skryť Vypnúť reklamu

"Občiansky bytový zákon, neraz zo strany občanov kritizovaný, obhajuje neplatičov a takých ľudí, ktorí devastujú bytový fond. Je nespravodlivé, ak u nájomcu, ktorý tri roky neplatí nájomné a má voči správcovi bytu dlh na platbách viac ako 50 tisíc korún, musí bytová správa zdĺhavou súdnou cestou vymáhať nájomné, alebo požiadať o zrušenie nájmu a následne o uvoľnenie bytu, ktoré je ešte podmienené pridelením náhradného bytu."

Zákon chráni delikventov

Na tomto mieste sa žiada zopakovať slová primátora mesta Rudolfa Schustera, ktorý prisľúbil pomoc aj formou interpelácie v Národnej rade SR, aby spomenutý bytový zákon zdedený z dávnej minulosti dostal konečne inú právnu úpravu. Je predsa proti logike a spravodlivosti, aby občanovi, ktorý sa svojvoľne nasťahuje do prázdneho bytu a do určitého počtu hodín nie je deložovaný, malo mesto prideliť náhradné bývanie. Takýto zákon doslova diskriminuje slušných občanov a nahráva kriminálnym živlom. Žiadna forma demokracie na svete nedovoľuje, aby byty boli násilne vylamované, obsadzované anonymnými osobami, ktoré potom neplatia nájomné a naopak ničia a postupne rozpredávajú celé bytové zariadenie. Keď už niet čo predávať, sťahujú sa do ďalšieho bytu a kolobeh ničenia sa zopakuje. Aj v tom sa tají narastajúce chátranie bytového fondu.

Skryť Vypnúť reklamu

V tejto súvislosti riaditeľ Jankura poznamenáva: "Paradoxnejšie pôsobí výsledok úspešného súdneho sporu prenajímateľa s neplatičom, ktorým, ak je to rodina, zaviaže poskytnúť neplatičovi náhradný byt a zaviaže ho na úhradu pohľadávky povedzme v 50-korunových splátkach. Pritom je obom stranám nad slnko jasné, že takýto nájomca v náhradnom byte znova neuhradí stanovené platby za užívanie nájomného bytu."

Snahy a ciele magistrátu mesta sú ušľachtilé a z hľadiska funkčnosti bývania priam akútne potrebné. Primátor R. Schuster celý sťahovací experiment rozkrútil na priame želanie občanov mesta Košice. Spomeňme iba dve ulice na Sídlisku Krásna nad Hornádom, Meteorovú a Galaktickú. Začali sa meniť na košický Brooklyn. Všade sa kopili odpadky, zámerne sa ničila zeleň, poškodzovali sa verejné priestranstvá, narastala kriminalita. Je pochopiteľné, že primátor, ktorý sa o mesto stará, nemohol okolo takýchto problémov prejsť ľahostajne.

Skryť Vypnúť reklamu

Poskytovanie "pôžičiek" bez zálohy

Riaditeľ Jankura: "Je zaujímavé, že súd skúma sociálne podmienky neplatiča, ale vôbec ho nezaujíma, či prenajímateľ pri súčasnom stave pohľadávok na nájomnom bude vedieť uhrádzať platby pre dodávateľov tepla, teplej úžitkovej vody, studenej vody, ale aj ďalšie platby. Technické podmienky prenajímateľovi neumožňujú výraznejšie obmedziť dodávku týchto médií pre neplatičov a ich obmedzením by musel porušiť platné vyhlášky a štátne normy. Navyše by trpeli aj občania, ktorí si svoje povinnosti riadne plnia. V tomto smere je tu nájomca a neplatič postavený na rovnakú právnu ochranu."

Žiada sa povedať, že spomenuté skutočnosti sú hlavnou príčinou vysokých pohľadávok na nájomnom vo všetkých mestách SR. Z toho už vyplýva iba logicky znejúci dodatok, že pohľadávky Bytového podniku sa po uplynutí troch rokov stávajú nedobytnými. Tak sa firmy spravujúce bytový fond stávajú pre neplatičov najlacnejšou záložňou na svete, ktorá povinne neplatičovi poskytuje pôžičky peňazí bez akejkoľvek zálohy a záruky.

Skryť Vypnúť reklamu

nespokojnosť a špekulácie s bytmi

Na Obvodnom súde Košice I sa kopia prípady. Každý z nich predstavuje rodinný problém, ale možno aj špekulatívny postoj. Získať byt za každú cenu hoci aj súdnou cestou patrí k novému druhu nečestného podnikania. Veď byt je dobrá investícia a cenové relácie nezákonným, podvodným spôsobom získaného bytu neustále rastú. Nie sú ojedinelé prípady, keď jeden občan vlastní niekoľko bytov. Pribúdajú nám bezdomovci, ale aj milionári a medzi nimi je vzduchoprázdno. Narastá počet neplatičov. Čoskoro nastane taká situácia, keď ich počet dosiahne číslo, ktoré už mesto nedokáže utiahnuť. Ak by sa v Košiciach mal dosiahnuť pri sťahovaní "národov" ideálny stav, žiadala by sa rezerva 500 bytov pre neplatičov. Ročne by mesto muselo na tieto byty vynaložiť vyše sedem miliónov korún. Niektorí ľudia zájdu tak ďaleko až je to neuveriteľné. Aby získali byt, rozvedú sa. Keďže prípad takéhoto spôsobu získania bytu je ešte v štádiu súdneho konania, nemôžeme uviesť mená manželov, ale Bytový podnik mesta Košice podobnými poznatkami disponuje.

Skryť Vypnúť reklamu

RNDr. Ján Jankura: "Počet špekulácií s bytmi narastá. Do tejto neutešenej situácie vstupuje zákon o prevode vlastníctva nájomných bytov súkromným osobám. Týmito zákonmi sa umožňuje súčasným nájomcom privatizácia schátralého bytového fondu a tým aj prenesenie starostlivosti o bytový fond na nových vlastníkov. Pričom cenu neovplyvňuje napr. taká skutočnosť, ako je pravidelné platenie zálohových platieb, ale to, či byty odkupujú ďalší nájomcovia v obytnom dome. Ak k tomu pripojíme ničím neodôvodnené rozhodnutie mestského zastupiteľstva v Košiciach (1994), ktoré stanovuje ceny za meter štvorcový na 200 korún, funguje takýto druh privatizácie nanajvýš čudne."

Terajší nájomca kupuje napríklad obytný dom tri roky starý za rovnakú cenu ako sa predáva tridsaťročná barabizňa. Kde je tu logika a kde trhové správanie? Pri tom všetkom treba zdôrazniť, že prevod nájomných bytov do osobného vlastníctva problém schátralosti a nerealizovanej priebežnej opravy nerieši, lebo noví majitelia najčastejšie nedisponujú finančnými zdrojmi potrebnými na opravu odkúpeného schátralého obytného domu. Noví vlastníci v prevažnej miere ani nepoznajú skutočný technický stav odkúpených obytných domov, hlavne panelových chýb a ich životnosť. O niekoľko rokov sa tento stav môže veľmi ľahko prejaviť ešte vypuklejšie, keď bude potrebné urobiť generálne opravy domov, rozvod plynu, vody, tepla a výťahov.

Skryť Vypnúť reklamu

Podľa riaditeľa Jankuru sa problém javí takto: "Prevodom vlastníctva sa podarí zdanlivo jednoducho preniesť problémy starostlivosti o bytový fond z obcí na občanov. V celom procese najlepšie však obstáli tí nájomcovia, ktorí si z príspevku štátu v minulom režime postavili rodinné domy, dostali finančné prostriedky za odovzdanie bytu štátu, ale to neurobili a teraz tento byt za desaťtisíc korún odkúpili, aby ho vzápätí predali za 300 tisíc až 1,2 milióna korún. Pre vlastníka, ktorý byt používa na vlastné bývanie táto transakcia predstavuje len ďalšie problémy a starosti."

Taká je bytová situácia v Košiciach

Užívateľom vlastníckych, ale aj nájomných bytov komplikujú dnešný stav technické otázky bývania. Po zrušení štátnej dotácie na dodávku tepla a teplej úžitkovej vody pri ich súčasnej centrálnej výrobe a dodávke nedovoľuje výraznejšiu úsporu. Zle tepelnoizolačné vlastnosti panelov, zlé tesnenie okien a dverí, zlé stavy tepelných rozvodov a skoro žiadna možnosť regulácie, bude pri odbúraní štátnej dotácie a neregulovanej výrobnej cene tepla, výhodou pre výrobcov a dodávateľov na úkor občanov. Dá sa tiež predpokladať, že dôjde k niekoľkonásobnému nárastu cien týchto médií. Odberateľ tepla pritom nebude mať možnosť žiadnej obrany, pretože nebude na to technicky vybavený. Už v súčasnosti platí nájomca za dodávku tepla a teplej vody pri ich centrálnej výrobe v byte s rozlohou 53 metrov štvorcových dvojnásobok toho, čo v rodinnom dome predstavuje rozloha 250 metrov štvorcových. Neuvážené zrušenie dotácie a nepriamej regulácie ceny tepla tieto cenové rozdiely ešte viac prehĺbi.

Skryť Vypnúť reklamu

Riaditeľ Jankura vystríha: "Jednorazové zásahy do súčasnej nesprávne postavenej, ale regulovanej ceny platieb za bývanie a s tým súvisiace služby bez zásadných systémových opatrení, bude mať veľký a nesmierne ťažký dopad na prevažnú časť našich občanov, ktorí bývajú v panelových domoch. A neriešenie týchto problémov nevytvára dobrú perspektívu. Za prvoradé považujem potrebu čo najskôr riešiť otázku neplatičov bez zdĺhavej súdnej cesty. Nemožno naďalej tolerovať fakt, že občan, ktorý poberá často nemalé sociálne dávky a podporu, si neplnil platobné povinnosti za služby súvisiace s bývaním. Tu je žiaduce automaticky znížiť tieto dávky o záväzok voči prenajímateľovi. Tento stav by obratom vyriešil zníženie počtu neplatičov a súčasne riešil splácanie starých pohľadávok súdnou cestou."

Skryť Vypnúť reklamu

Žiadala by sa aj zmena Občianskeho zákonníka v zmysle nových podmienok na predpokladané zmeny. V prípade neuhradenia zálohových platieb za dva po sebe nasledujúce mesiace, by malo automaticky znamenať zrušenie platnosti nájomnej zmluvy a v skrátenom konaní možnosť vydať rozhodnutie o povinnosti vypratania bytu do jedného mesiaca.Takýmto spôsobom by sa dosiahol výrazný obrat v platení nájomného a zálohových platieb. Zmena Občianskeho zákonníka by postavila bariéru špekulatívnym prevodom nájmu bytov na vzdialených alebo fiktívnych príbuzných. Povinná jednotná registrácia trvalých a prechodných pobytov by okrem iného znamenala aj ochranu bytového fondu. V súčasnosti nie je ojedinelý jav, keď občan má trvalý, ale aj prechodný pobyt na viacerých miestach v tom istom meste. Nájomné byty sa prepisujú aj na maloleté deti, nezriedka vo veku dvoch rokov, vnukov a pravnukov. Občan by naopak mal mať možnosť pri zistení závažnejších nedostatkov si zabezpečiť ich odstránenie mimosúdnou cestou. V tejto súvislosti sa žiada vyčleniť prostredníctvom finančných ústavov zdroje na väčšie opravy bytového a domového fondu. Riešiť problém zateplenia bytova a domov. Úloh, predsavzatí a požadovaných zmien je teda neúrekom. Všetky však sledujú možnosť urobiť náš život lepším a príjemnejším.

Skryť Vypnúť reklamu

Inzercia - Tlačové správy

 1. "Je to dravec!" Priznáva šéfkuchár Michal Konrád
 2. Odpady nad zlato
 3. Profesionáli vedia, o čo ide. Ako si vybrať OZV a nepopáliť sa?
 4. Prehľad bratislavských komunít. Čo všetko sa dá robiť so susedmi
 5. Zateplenie strechy PUR penou či minerálnou vlnou?
 6. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im?
 7. Ako môžu fajčiari pomôcť prírode? Úplne jednoducho
 8. Znalec slovenského brandy
 9. Poznáte všetkých TOP 10 Bratislavy?
 10. Naša klimatická zmena: Návod ako pomôcť pri záchrane planéty
 1. Nová udržateľná značka kávy, ktorá dodá energiu na cesty
 2. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 3. Prvé bezbariérové fitko vo Zvolene otvára ZŤP cestu k športu
 4. Odpady nad zlato
 5. Schneider Electric má podporiť VELUX v uhlíkovej neutralite
 6. Ako môžu fajčiari pomôcť prírode? Úplne jednoducho
 7. Znalec slovenského brandy
 8. Lekárne sa stanú miestom prevencie a edukácie pacientov
 9. Projekt KRAJa na podporu včelárov priniesol svoju úrodu
 10. Prečo čakať, keď teraz je najvyšší čas vykurovať eko-vedome?
 1. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet 10 154
 2. Slovenský orloj – svetová atrakcia 6 789
 3. Zateplenie šikmej strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 4 110
 4. Zodpovedné investovanie praje budúcnosti a je fér 3 612
 5. Mikroplasty sú v produktoch každodennej potreby. V ktorých? 3 031
 6. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im? 2 882
 7. Ako môžu fajčiari pomôcť prírode? Úplne jednoducho 2 793
 8. 5 tipov, ako si užiť jeseň v Bratislave a okolí 2 715
 9. Volkswagen na IAA v Mníchove predstavil koncept elektromobilu 2 321
 10. Naša klimatická zmena: Návod ako pomôcť pri záchrane planéty 2 148
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Igor Matovič.

Nájomné byty boli kľúčovou témou Sme rodina aj pred voľbami.


2 h
Martin Svrček.

V belgickom tíme bude dva a pol roka.


4 h
Šéf Inštitútu zdravotníckych analýz Matej Mišík počas brífingu k aktuálnej epidemiologickej situácii.

PCR testy na Slovensku odhalili viac ako 403-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 12 589 obetí.


a 4 ďalší 16 h

Akciu nazvanú Konzervatívny summit svojim príhovorom otvoril Boris Kollár. Takí skrátka konzervatívci sú.


Skryť Zatvoriť reklamu