Streda, 21. október, 2020 | Meniny má UršuľaKrížovkyKrížovky

Zoznam škôl, ponúkajúcich nadstavbové a pomaturitné štúdium

BRATISLAVSKÝ KRAJ


Pomaturitné štúdium využívajú najmä absolventi stredných škôl s maturitou. ILUSTRAČNÉ FOTO SME – ĽUBOŠ PILC

BRATISLAVSKÝ KRAJ

SPŠ strojnícka Fajnorovo nábr., 81475 Bratislava 1

SPŠ dopravná Kvačalova 20, 82108 Bratislava 2

SPŠ elektrotechnická Zochova 9, 81460 Bratislava 1

SPŠ elektrotechnická ul.K.Adlera 5, 84102 Bratislava 42

SPŠ chemická Račianska 78, 83602 Bratislava 33

SPŠ stavebná Drieňová 35, 82664 Bratislava 29

SPŠ grafická Račianska 190, 83526 Bratislava 35

Škola knih. a inf. štúdií Kadnárova 7, 83414 Bratislava 34

SPŠ elektrotechnická Markova 1, 85102 Bratislava 5

Stred. geodetická škola Vazovova 14, 81107 Bratislava 1

Združ. stred. škola doprav. Sklenárova 9, 82109 Bratislava 2

Združená SŠ drevárska Pavlovičova 3, 82104 Bratislava 2

Združ. st. odev. škola - SPŠ Tokajícka 24, 82103 Bratislava 2

SPŠ potravinárska Harmincova 1, 84101 Bratislava 42

Združená stredná škola Račianska ul.l0, 83102 Bratislava 3

Prvá súkromná pomatur. škola Šancova 48, 81104 Bratislava 1

Stred. poľnohosp. škola Svätoplukova 38, 90027 Bernolákovo

Združ. str. poľnoh. škola Ul.SNP 30, 90028 Ivánka pri Dun

Stred. záhradnícka škola Bratislavská 44, 90045 Malinovo

Obchodná akadémia Račianska 107, 83102 Bratislava 3

Obchodná akadémia Hrobákova 11, 85230 Bratislava 5

Obchodná akadémia Krásnohorská 14, 85107 Bratislava 5

Súkromná obchod. akadémia Kremnická 26, 85101 Bratislava

Súkromná OA AMOS Račianska 78, 82106 Bratislava

Združ. hotelová akadémia Mikovíniho 1, 83102 Bratislava 3

Súkr. hotelová akadémia Biskupická 21, 82103 Bratislava 21

Pedag. a sociál. akadémia Bullova 2, 84420 Bratislava 42

Pedagog. a kult. akadémia Sokolská 2, 90001 Modra 1

Súkromná pedagogická škola Bullova 2, 84420 Bratislava

Škola užit. výtvarníctva Dúbravská cesta, 84245 Bratislava 4

Konzervatórium Tolstého 11, 81106 Bratislava 1

Súkr. str. umelecká škola Ivánska cesta 2, 82104 Bratislava 2

Cirkevné konzervatórium Beňadická 16, 85106 Bratislava 5

Združ. stred. škola - SOU Sklenárova 7, 82489 Bratislava 26

Stred. zdravot. škola Záhradnícka 44, 82108 Bratislava

Stred. zdravot. škola Strečnianska 18, 85007 Bratislava

Stred. zdravot. škola P. Fouriera Palackého 1, 81102 Bratislava

Dievčenská odbor. škola Znievska 2-4, 85106 Bratislava 5

Združená stredná škola Kysucká 14, 90301 Senec

SOU strojárske Vranovská 4, 85102 Bratislava 5

SOU strojárske J.Jonáša 5, 84306 Bratislava 49

SOU elektrotechnické Rybničná 59, 83107 Bratislava 36

SOU energetické Donská ul., 84351 Bratislava 48

SOU železničné Na pantoch 7, 83106 Bratislava 35

SOU dopravné Dopravná 51, 83106 Bratislava 35

SOU pôšt a telekomunikácií Hlinícka 1, 83401 Bratislava

SOU chemické Vlčie hrdlo 50, 82412 Bratislava 23

SOU chemické Skalická 1, 83102 Bratislava 3

Stred. odborné učilište Svätoplukova 2, 82108 Bratislava 2

SOU polygrafické Račianska 190, 83526 Bratislava 35

SOU nábytkárske Ivánska cesta15, 82104 Bratislava 2

SOU stavebné Ružinovská 1, 82601 Bratislava 22

SOU stavebné Ivánska cesta 2, 82375 Bratislava 22

SOU stavebné Vlčie hrdlo 73, 82409 Bratislava 23

SOU stavebné Stará Vajnorská, 83244 Bratislava 29

SOU potravinárske Farského 9, 85101 Bratislava 5

SOU potravinárske Harmincova 1, 84101 Bratislava 42

SOU obchodné Na pántoch 9, 83106 Bratislava 35

SOU obchodné Sklenárova 1, 82497 Bratislava 26

Stred. odborné učilište Žehrianska 6, 85107 Bratislava 5

SOU odevné Tokajícka 24, 82103 Bratislava

SOU dopravné Sklenárova 9, 82109 Bratislava 2

SOU pre TP mládež int. Mokrohájska 1, 84240 Bratislava

SOU pre sluch. postih. int. Koceľova 26, 82108 Bratislava 2

SOU P. G. Frassatiho Vazovova 12, 81107 Bratislava 17

Stred. odborné učilište Komenského 27, 90201 Pezinok 1

Stred. odborné učilište Štefánikova 9, 90201 Pezinok 1

SOU strojárske Kysucká 14, 90301 Senec

SOU poľnohospodárske Ul. SNP 30, 90028 Ivanka pri Dunaji

SOU poľnohospodárske Bratislavská 44, 90045 Malinovo

SOU lesnícke Okružná 3194, 90001 Modra-Harmónia

TRNAVSKÝ KRAJ

SPŠ elektrotechnická Nám.SNP 8, 92169 Piešťany

SPŠ stavebná Lomonosovova 7, 91708 Trnava

Stred. poľnohosp. škola Nám. 1. mája 3, 92901 Dun. Streda

Stred. záhradnícka škola Brezová 2, 92177 Piešťany

Stred. poľnohosp. škola Bernolákova 10, 90851 Holíč

Stred. poľnohosp. škola Zavarská 9, 91728 Trnava

Obchodná akadémia Štefánikova 153, 92901 Dunajská Streda

Obchodná akadémia Bratislavská 38, 93212 Veľký Meder

Obchodná akadémia Mládežnícka 158, 92600 Sereď

Obchodná akadémia Tehelná 4, 92001 Hlohovec

Obchodná akadémia Dlhá 256/10, 90580 Senica

Hotelová akadémia Stromová 34, 92101 Piešťany

Hotelová akadémia 92931 Dunajská Streda

Stred. zdravot. škola Športová 349/34, 92901 Dunajská Streda

Stred. zdravot. škola Lichardova l, 90901 Skalica

Stred. zdravot. škola Daxnerova 6, 91792 Trnava

Stredná odb. škola Kalinčiakova 24, 91700 Trnava

Stred. odborné učilište Gorkého 21, 92901 Dunajská Streda

Stred. odb. učilište súkromné 93039 Zlaté Klasy

ZSŠ obch. a služieb Z. Kodálya 765, 92447 Galanta

SOU farmaceutické M. Benku 3, 92001 Hlohovec

SOU strojárske Ul. F. Lipku 5, 92001 Hlohovec

ZSŠ obchodu a služieb Mojmírova 99/28, 92101 Piešťany

SOU vodohospodárske Komenského 12, 92101 Piešťany

SOU elektrotech. a stroj. Kollárova 1644/, 92101 Piešťany

SOU odevné Ul. Jána Zigmun, 92203 Vrbové

SOU strojárske Pplk. Pljušťa 29, 90901 Skalica

SOU energetické Ul. Sibírska 1, 91700 Trnava

SOU stavebné Lomonosovova 6, 91854 Trnava

SOU strojárske Coburgova 39, 91702 Trnava

SOU SZSD Ul. F. Urbánka 19, 91810 Trnava

SOU železničné Koniarekova 17, 91850 Trnava

SOU poľnohospodárske Zahradnícka 2, 93101 Šamorín

SOU poľnohospodárske ul.Esterházyovcov, 92434 Galanta

SOU poľnohospodárske 92554 Zemianske Sady

SOU poľnohospodárske 91942 Voderady 694

TRENČIANSKY KRAJ

Stred. priemyselná škola Farská 7, 95720 Bánovce n. Bebravou

Stred. priemyselná škola Obrancov mieru, 01841 Dubnica n./V.

Stred. priemyselná škola SNP 413/8, 90701 Myjava

Stredná priem. škola Sloven. partizán, 01712 Považská Bystrica

Stred. priemyselná škola Lipová 15, 97251 Handlová

SPŠ chemická Rastislavova 33, 97271 Nováky

SPŠ odevná Staničná 8, 91105 Trenčín

SPŠ stavebná E. Belluša Staničná 4, 91105 Trenčín

Obchodná akadémia Lipová 8, 97251 Handlová

Obchodná akadémia F. Madvu 2, 97129 Prievidza

Stred. zdravot. škola Odborov 244/8, 01701 Považská Bystrica

Stred. zdravot. škola J. Braneckého 4, 91167 Trenčín

Združená SŠ HS a obchodu l. mája 1264, 02029 Púchov

Združená stredná škola T. Vansovej 1054, 02032 Púchov

Združená SŠ M. R. Štefánika Cesta SNP 1, 90613 Brezová pod Br.

Združená SPŠ Bzinská 11, 91501 Nové Mesto n. V.

ZSŠ obch. a služieb Trenčianska1880, 91501 Nové Mesto n. V.

Združená SŠ odevná Svätopluk. 1463, 02041 Púchov

SOU odevné A. Hlinku 21, 95701 Bánovce n. Beb.

SOU strojárske Kpt. M. Uhra 55/1, 90701 Myjava

SOU potrav. a poľnohosp. Jánošíková 4, 91501 Nové Mesto n. V.

SOU elektrotechnické Športová 1, 91601 Stará Turá

SOU kožiarske Čsl.armády 632/, 95618 Bošany

Stred. odborné učilište Námestie SNP 5, 95823 Partizánske

SOU stavebné Slov. partizánov, 01701 Považská Bystrica

SOU strojárske Športovcov 341, 01749 Považská Bystrica

Stred. odborné učilište Lipová 8, 97251 Handlová

SOU chemické Chemikov 8, 97271 Nováky

SOU nábytkárske 7216 Pravenec 353

Stred. odborné učilište Falešníka 6, 97101 Prievidza

SOU stroj. Prievidza Vinohradnícka 8, 97158 Prievidza

SOU letecko-opravárenské Legionárska 160, 91104 Trenčín

SOU odevné a textilné Veľkomoravská 14, 91134 Trenčín

SOU stavebné Brnianská 4, 91177 Trenčín

SOU strojárske Pod Sokolicami, 91101 Trenčín

ŽSR-SOU železničné Školská 66, 91250 Trenčín

SOU poľnohospodárske Sama Chalupku 8, 97103 Prievidza

NITRIANSKY KRAJ

SPŠ stavebná Konkolyho ul. 8, 94701 Hurbanovo

Stredná priemys. škola Petofiho 2, 94550 Komárno

SPŠ potravinárska Slančíkovej 2, 95050 Nitra

SPŠ chemická Pázmáňa 23, 92700 Šaľa

Stred. poľnohosp. škola Drážovská 14, 95012 Nitra

Stred. poľnohosp. škola Tovarnícka 1632, 95529 Topoľčany

Obchodná akadémia Hviezdoslavova, 93440 Levice

Obchodná akadémia Bolečkova 2, 95050 Nitra

Súkromná OA Sv. Štefana 36, 94301 Štúrovo

Obchodná akadémia Nám.hrdinov 7, 94201 Šurany

Obchodná akadémia Inovecká 2041, 95594 Topoľčany

Pedag. a soc. akadémia Engelsova 3, 93429 Levice

Stred. zdravot. škola Farská 23, 95050 Nitra

Stred. zdravot. škola Pod kalváriou 1, 94001 Nové Zámky

Stred. zdravot. škola 17.novembra 105, 95501 Topoľčany

Stredné odbor. učilište Budovateľská 32, 94501 Komárno

SOU strojárske Robotnícka štvr, 94525 Komárno

SOU obchodné Mieru 23, 93532 Kalná nad Hronom

SOU stavebné Pod amfiteátrom, 93480 Levice

SOU textilné a odevné Vajanského 23, 93403 Levice

SOU odevné Hrkovce 115, 93601 Šahy

SOU strojárske Kozmálovská ces, 93528 Tlmače

SOU Š. A. Jedlíka Dvorčianska 629, 94901 Nitra

SOU chemické Novozámocká 220, 94953 Nitra

Stredné odbor. učilište Cintorínska 4, 95050 Nitra

SOU potravinárske I. Cabajská 6, 94901 Nitra

Stredné odbor. učilište Bolečkova 2, 95003 Nitra

SOU elektrotechnické Ul.1. mája 500, 95201 Vráble

Stredné odbor. učilište Jesenského 1, 94062 Nové Zámky

SOU obchodu a stravovania Zdravotnícka 3, 94051 Nové Zámky

SOU stavebné Nitrianska cest, 94001 Nové Zámky

SOU SZVD Šulekova 59, 94001 Nové Zámky

SOU papierenské Sv.Štefana 81, 94303 Štúrovo

SOU poľnohosp-potravin. Hviezdoslavova, 94201 Šurany

SOU strojárske Nitrianska 61, 94214 Šurany

SOU chemické Nivy 10, 92705 Šaľa

SOU nábytkárske Pílska 7, 95501 Topoľčany

SOU obchodné Ul.T.Vansovej 2, 95501 Topoľčany

Stredné odbor. učilište Tovarnícka 1609, 95582 Topoľčany

SOU obchodné SNP 5, 95326 Zlaté Moravce

SOU strojárske Ul. 1. Mája 22, 95301 Zlaté Moravce

SOU poľnohospodárske Ul.1.mája 1, 94701 Hurbanovo

SOU poľnohospodárske Dunajský rad 13, 94636 Kravany nad Dunajom

SOU poľnohospodárske Štúrova 74, 92700 Šaľa

SOU poľnohospodárske Tovarnícka 1632, 95529 Topoľčany

SOU poľnohospodárske ul. SNP 2, 95330 Zlaté Moravce

ŽILINSKÝ KRAJ

Stredná priemysel.škola Nábrežná 1325, 02401 Kysucké Nové Mesto

SPŠ elektrotechnická Celiny 536, 03315 Liptovský Hrádok

Stredná priemysel.škola Novomeského 5/2, 03636 Martin

Stred. škola podnikania Červenej armády, 03601 Martin

PaSA sv. Márie Goretti Horná 137, 02201 Čadca

Stredná lesnícka škola Hradná 534, 03314 Liptovský Hrádok

Obchodná akadémia Ul. 17. novembra, 02201 Čadca

Obchodná akadémia Radlinského 172, 02601 Dolný Kubín

Obchodná akadémia Nbr. K. Petroviča, 03147 Liptovský Mikuláš

Obchodná akadémia Bernolákova 2, 03637 Martin

Obchodná akadémia Scota Viatora 4, 03401 Ružomberok

Obchodná akadémia Medvedzie I.133, 02744 Tvrdošín

Obchodná akadémia sv. T.A. Vysokoškolákov, 01001 Žilina

Pedag. a sociál. akadémia SNP 509/116, 03914 Turčianske Teplice

Škola úžit. výtvarníctva Scota Viatora 6, 03401 Ružomberok

SZŠ sv. Františka z Assisi Horná 137, 02201 Čadca

Stred. zdravot. škola Martina Hattalu, 02601 Dolný Kubín

Stred. zdravot. škola Malá hora 5, 03601 Martin

Stred. zdravot. škola Dončova 7, 03401 Ružomberok

Stred. zdravot. škola Hlboká cesta 23, 01001 Žilina

Dievčenská odbor. škola 02741 Oravský Podzámok

Dievčenská odbor. škola Hlinská 31, 01120 Žilina

Združená SŠ HS a obchodu 17. novembra2579, 02201 Čadca

Združená SŠ HS a obchod Pelhřimovská 10, 02680 Dolný Kubín

Združená SŠ drevárska 02302 Krásno n. Kysucou

Združená SŠ poľnohosp. Demänovská ces., 03180 Lipt. Mikuláš

Združená hotel.a obch.šk. Čsl. brigády, 03101 Lipt. Mikuláš

Združená stredná škola Osvety 29, 01004 Žilina Bánová

SOU strojárske Okružná 693, 02201 Čadca

SOU textilné a odevné A.Hlinku 1336, 02201 Čadca

SOU Kňažia Jelšavská 404, 02601 Dolný Kubín

Stredné odbor. učilište Športová 1326, 02401 Kys. Nové Mesto

SOU drevárske Pod lipami 77, 03301 Lipt. Hrádok

SOU elektrotechnické Pálenica 54/81, 03317 Lipt. Hrádok

Stredné odbor. učilište Vrbická 632, 03138 Lipt. Mikuláš

SOU strojárske Červenej armády, 03601 Martin

SOU služieb Stavbárska 11, 03680 Martin

SOU drevárske Komenského 1049, 03853 Turany

SOU Bystrická cesta, 03401 Ružomberok

SOU obchodné a textilné Žilinská cesta, 03401 Ružomberok

SOU elektrotechnické Hattalova 471, 02743 Nižná

SOU obchodné Sasinkova 45, 01143 Žilina

SOU spol.stravovania Hlinská 31, 01120 Žilina

SOU stavebné Hlavná 2, 01009 Žilina-Bytčica

SOU poľnohospodárske ČA 50, 02741 Orav.Podzámok

SOU poľnoh. a rybárske Na Drienok 454, 03821 Mošovce

SOU lesnícke Medvedzie 135, 02744 Tvrdošín

BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ

Súkromné gymnázium Fándlyho 3, 98401 Lučenec

SPŠ J. Murgaša Hurbanova 6, 97518 Banská Bystrica

SPŠ S. Mikovíniho Akademická 11, 96915 Banská Štiavnica

SPŠ S. Stankovianskeho Akademická 13, 96901 Banská Štiavnica

Stredná priemys. škola Laskomerského 3, 97746 Brezno

Stredná priemys. škola Generála Viesta, 05080 Revúca

SPŠ potravinárska Športová 1, 97901 Rimavská Sobota

Stredná priemys. škola Jesenského 903, 98061 Tisovec

SPŠ strojnícka Švermova 1, 96059 Zvolen

SPŠ drevárska Lučenecká cesta, 96046 Zvolen

Stredná lesnícka škola Akademická 16, 96926 Banská Štiavnica

Stredná poľnohosp. škola P.K.Hostinského, 97980 Rimavská Sobota

Stredná poľnohosp. škola Gottwaldova 70/, 99106 Želovce

Stredná poľnohosp. škola Lieskovská cest, 96003 Zvolen

Obchodná akadémia D.Skuteckého 8, 97516 Banská Bystrica

Obchodná akadémia Malinovského 1, 97754 Brezno

Obchodná akadémia Lúčna 4, 98416 Lučenec

Obchodná akadémia K.Mikszátha 1, 97980 Rim. Sobota

Obchodná akadémia SNP 16, 96503 Žiar nad Hronom

Súkr. OA v spr. Akad. vzdel. Dolná 54, 97400 Banská Bystrica

Sociálno-právna akadémia Školská 21, 99015 Veľký Krtíš

Súkr. hotelová akadémia Kutnohorská 1, 96901 Banská Štiavnica

Pedag. a sociál. akadémia Komenského 12, 98418 Lučenec

Stred. zdravot. škola Tajovského 24, 97429 Banská Bystrica

Stred. zdravot. škola Lúčna 1a, 98417 Lučenec

Stred. zdravot. škola J.Kozačeka 4, 96001 Zvolen

Dievčenská odbor. škola Hlavná 425, 98111 Hnúšťa

Obchodná akadémia Jarmočná 30, 99201 Modrý Kameň

Odborné učilište pre TP Rekreačná 393, 96801 Nová Baňa

SOU elektrotechnické Zvolenská cesta, 97532 Banská Bystrica

SOU obchodné Komenského 5, 97400 Banská Bystrica

SOU služieb Školská 5, 97590 Banská Bystrica

SOU pôšt a telekomun. Tajovského 30, 97590 Ban. Bystrica

SOU stavebné Kremnička 10, 97400 Banská Bystrica

SOU strojárske Školská 7, 97590 Banská Bystrica

SOU farmaceutické Príboj, 97613 Slovenská Ľupča

Stredné odb. učilište Špitálska 4, 96956 Banská Štiavnica

SOU strojárske Mládežnícka 3, 97756 Brezno

SOU hutnícke Družby 554/64, 97681 Podbrezová

Stredné odb. učilište Štúrova 848, 96212 Detva

SOU strojárske Kalinčiakova 15, 98601 Fiľakovo

Združ. str. škola služieb Zvolenská 83, 98401 Lučenec

SOU obchodné a textilné Haličská cesta, 98401 Lučenec

SOU stavebné Dukelských hrdinov, 98447 Lučenec

SOU sklárske Sklárska 507/12, 98701 Poltár

SOU SZSD S.Ormisa Železničná 2, 05001 Revúca

Stredné odb. učilište Generála Viesta, 05080 Revúca

SOU odevné Šafárikova 56, 98201 Tornaľa

Stredné odb. učilište Hlavná 425, 98111 Hnúšťa

SOU služieb Športova 1, 97901 Rimavská Sobota

SOU strojárske Školská 15, 97901 Rimavská Sobota

Stredné odb. učilište Jarmočná 1, 99280 Modrý Kameň

SOU strojárske Poľná, 99001 Veľký Krtíš

SOU dopravy a služieb Jabloňová 1351, 96150 Zvolen

SOU drevárske Lučenecká cesta, 96096 Zvolen

SOU stavebné a poľnoh. Baková jama 636, 96001 Zvolen

SOU strojárske Kyslá 214, 96661 Hodruša-Hámre

SOU drevárske Bystrická 4, 96681 Žarnovica

SOU strojárske Kopaničná 238, 96601 Hliník nad Hronom

SOU hutnícke Dr.Jánskeho 10, 96501 Žiar nad Hronom

SOU služieb Jilemnického 12, 96501 Žiar nad Hronom

SOU poľn.-potravinárske Pod Banošom 80, 97411 Banská Bystrica

SOU lesnícke E. M. Šoltésovej, 96951 Banská Štiavnica

SOU poľnoh. a potravin. J. Jesenského 2, 96316 Krupina

SOU poľnohospodárske Buzitka, 98541 Šávoľ

SOU poľnohospodárske Železničná 5, 98780 Poltár

Učilište poľn. a potrav. Okružná 61, 97901 Rimavská Sobota

ZSŠ poľnohosp. Želovce Gottwaldova 70/, 99106 Želovce

SOU poľnohospodárske Osvety 17, 96828 Nová Baňa

PREŠOVSKÝ KRAJ

Stred. priemyselná škola Mnoheľova 828, 05846 Poprad

SPŠ odevná Masarykova 24, 08179 Prešov

SPŠ stavebná Plzenská 10, 08063 Prešov

Súkromná SOŠ-ELBA Volgogradská 1, 08001 Prešov

Stred.priemyselná škola Partizánska1059, 06901 Snina

SPŠ odevná Sov. hrdinov 36, 08901 Svidník

Stredná poľnohosp.škola Duchnovičova 50, 06816 Medzilaborce

Stredná poľnohosp.škola 09435 Čaklov

Obchodná akadémia Stocklova 24, 08513 Bardejov

Obchodná akadémia Štefánikova 39, 06641 Humenné

Obchodná akadémia Murgašova 94, 05801 Poprad

Súkromná obchodná akad. Školská 307, 05934 Spišská Teplice

Súkromná obchodná akad. Volgogradská 8, 08001 Prešov

Súkromná obchodná akad. Petrovanská 34, 08005 Prešov

Obchodná akadémia Nám. sv. Mikuláša, 06401 Stará Ľubovňa

ZSŠ hotelových služieb Štefánikova 28, 06601 Humenné

Hotel. akad. O. Brucknera MUDr. Alexandra, 06015 Kežmarok

Hotelová akadémia Baštová 32, 08005 Prešov

SPGŠ Levoča Kláštorská 24, 05401 Levoča

Združená str. umel. škola Slavkovská 19, 06001 Kežmarok

Združená SUŠ Vodárenská 3, 08176 Prešov

Stred. zdravot. škola Lipová 765/32, 06683 Humenné

Stred. zdravot. škola Kláštorská 24/a, 05428 Levoča

Stred. zdravot. škola Levočská 5, 05850 Poprad

Stred. zdravot. škola Kmeťovo stromoradie, 08001 Prešov

Stred. zdravot. škola Sládkovičova 36, 08024 Prešov

Stred. zdravot. škola Sovietskych hrd., 08901 Svidník

Dievčenská odbor. škola Kukučínova 9, 05437 Levoča

Dievčenská odbor. škola Košická 20, 08001 Prešov

SOU pre zrak. postih.i. Nám. Št. Kluber, 05401 Levoča

SOU služieb SZVD BJ Hviezdoslav. 14, 08501 Bardejov

Stredné odbor. učilište Pod Vinbargom 3, 08501 Bardejov

Združ. str. škola -SOU ob. Veterná 16, 08501 Bardejov

SOU služieb Družstevná 1475, 06601 Humenné

SOU stavebné Štefánikova 20, 06601 Humenné

SOU služieb Garbiarska 1, 06001 Kežmarok

SOU Mierová 296/15, 06801 Medzilaborce

SOU stavebné Okružná 761/25, 05880 Poprad

SOU služieb SZVD SNP 1253, 05886 Poprad

SOU elektrotechnické Hlavná 1, 05951 Poprad

SOU textilné Svit SNP 1, 05921 Svit

SOU drevárske Bardejovská 24, 08006 Prešov

SOU obchodné Sídl. dukl. hrd., 08134 Prešov

SOU služieb Košická 20, 08001 Prešov

SOU dopravné Konštantínova 2, 08001 Prešov

ZSŠ odevná Prešov Masarykova 24, 08179 Prešov

SOU SZSD Pod Kalváriou 3, 08001 Prešov

SOU elektrotechnické Podjavorinskej, 08005 Prešov

SOU stavebné Volgogradská 1, 08001 Prešov

SOU sv. K. Hofbauera Kláštorná 2, 06503 Podolínec

SOU elektrotechnické Hviezdoslavova, 09112 Stropkov

SOU SZSD Dukelská 33, 08701 Giraltovce

SOU strojárske Dukelská cesta, 08901 Svidník

SOU papierenské Lúčna 1055, 09301 Vranov n. Topľou

SOU poľnohospodárske Kušnierska 2, 06001 Kežmarok

SOU poľnohospodárske Kukučínova 9, 05401 Levoča

SOU lesnícke 08252 Kokošovce-Sigo

SOU poľnohospodárske Komenského 16, 08271 Lipany

Združená stredná škola Sládkovič.2723, 06927 Snina

SOU poľnohospodárske Jarmočná 108, 06401 Stará Ľubovňa

KOŠICKÝ KRAJ

Stred. priemyselná škola Grešákova 1, 04312 Košice

SPŠ strojnícka Komenského 2, 04085 Košice

SPŠ stavebná a geodet. Lermontova 1, 04172 Košice

SPŠ hutnícka Alejová 1, 04149 Košice

SPŠ elektrotechnická Partizánska 1, 07101 Michalovce

Stred. priemyselná škola ul. Ľ. Štúra 26, 07101 Michalovce

Stred. priemyselná škola Štefánikovo nám., 05201 Spišská Nová Ves

Združená stredná škola Komenského 12, 07501 Trebišov

Stred. poľnohosp.škola Mladých poľnoho, 04017 Košice

Stred. poľnohosp.škola Námestie Doboa, 07901 Veľké Kapušany

Obchodná akadémia Watsonova 61, 04138 Košice

Súkromná obch. akadémia Popradská 66, 04011 Košice

Súkr. obchodná akadémia Bukovecká 17, 04012 Košice

SSOŠ Tercium Galaktická 9, 04000 Košice

Obchodná akadémia Akad. Hronca 8, 04801 Rožňava

Stredná odborná škola Katkin park 2, 04011 Košice

Hotelová akadémia Južná trieda 10, 04001 Košice

Hotelová akadémia Školská 4, 07101 Michalovce

Stred. zdravot. škola Mäsiarska 25, 04001 Košice

Stred. zdravot. škola Moyzesova 17, 04001 Košice

Stred. zdravot. škola Kukučínova 40, 04001 Košice

Stred. zdravot. škola Šafárikova 3, 04801 Rožňava

Dievčenská odbor. škola Sídl. Breziny 2, 05562 Prakovce

Dievčenská odbor. škola Textilná 1, 04012 Košice

Stred. škola podnikania Mierová 305, 07222 Strážske

Dievčenská odbor. škola Kollárova 17, 07801 Sečovce

Stred. odborné učilište Sídlisko Brezin, 05562 Prakovce

SOU obchodné Bocatiova 1, 04153 Košice

SOU Aurela Stodolu Strojárenska 3, 04001 Košice

Stred. odborné učilište Popradská 66, 04011 Košice

SOU pôšt a telekomun. SNP 104, 04152 Košice

SOU hutnícke Železiarenska, 04015 Košice-Šaca

SOU sv. Jozefa Strojárenská 3, 04001 Košice

Združená stredná škola Gemerská 1, 04011 Košice

SOU stavebné Južná trieda 50, 04001 Košice

SOU potravinárske Južná trieda 48, 04001 Košice

SOU stavebné Kukučínova 23, 04001 Košice

Súkromné SOU – PAMIKO Kukučínova 23, 04001 Košice

SOU dopravné Moldavská cesta 2, 04199 Košice

SOU stavebné Ostrovského 1, 04002 Košice

ZSŠ OaT Textilná 1, 04012 Košice

SOU strojárske Močarianska 1, 07101 Michalovce

SOU stavebné Partizánska 23, 07101 Michalovce

Cirkevné SOU Tehliarska 2, 07101 Michalovce

ZSŠ hot. sl. a obch. MI Školská 4, 07101 Michalovce

SOU energetické J. Kráľa 25, 07901 Veľké Kapušany

Stred. odborné učilište Námestie baníkov, 04923 Nižná Slaná

Stred. odborné učilište Hviezdoslavova, 04801 Rožňava

SOU služieb Rožňavská baňa, 04880 Rožňava

SOU nábytkárske Markušovská cesta, 05280 Spišská Nová Ves

SOU stavebné Markušovská cesta, 05201 Spišská Nová Ves

ZSŠ hot. sl. a obchodu Radničné nám.1, 05201 Spišská Nová Ves

Stred. odborné učilište Kollárova 17, 07801 Sečovce

Stredné odborné učilište Komenského 10, 07541 Trebišov

SOU železničné Železničná 127, 07643 Čierna n. Tisou

SOU poľnohospodárske Abovská 32, 04017 Košice

SOU poľnohospodárske Kováčska 53, 04425 Medzev

SOU poľnohospodárske Mierová 305, 07222 Strážske

SOU poľnohospodárske Jelšavská 317, 04932 Štítnik

SOU poľnohospodárske Nám.slobody 12, 07344 Sobrance

SOU poľnohospodárske Majlátha 2, 07651 Pribeník

SOU poľnohospodárske 07631 Viničky

Zdroj: http://www.svsmi.sk/main.html

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Inzercia - Tlačové správy

 1. Downtown Bratislavy sa rozrastie o nový rezidenčný projekt
 2. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte?
 3. Zamestnanec chcel príspevok na stravu, no šéf mal iný názor.
 4. Vitajte v postapokalyptickom svete
 5. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 6. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 7. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 8. Kupujte originálne tonerové kazety HP
 9. Investície s fixným ročným výnosom od 6 % do 8 %
 10. Zaplatiť za kávu či obed pomocou správy v čete? Už čoskoro
 1. Important information for Brazilians living in Slovakia
 2. Prečo sú dnes ryby také dôležité?
 3. Vitajte v postapokalyptickom svete
 4. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 5. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 6. Päť chýb pri zateplení strechy
 7. Kupujte originálne tonerové kazety HP
 8. Investície s fixným ročným výnosom od 6 % do 8 %
 9. Prebudili ste sa už v sude, sene alebo teepee? Je to zážitok!
 10. Počas pandémie je dôležité aj správne kúrenie
 1. Rysy navštívi päťtisíc ľudí denne. Ako vyzerá denný chod chaty 30 012
 2. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 15 978
 3. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 14 149
 4. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 13 730
 5. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 11 713
 6. Čo bude s gastráčmi a miliardy z EÚ ako prekliatie? 10 629
 7. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 9 597
 8. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 9 576
 9. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 359
 10. Hodnotenie profesionála: Ako obstáli obľúbené hotely v Tatrách? 9 138
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Cynická obluda

Etalóny zodpovednosti

Najnezodpovednejší živel, aký sa v slovenskej politike za 10 rokov zjavil miluje slovo zodpovednosť.

Testovanie na nový koronavírus.

Koronavírus: Slovensko má denné maximum nakazených, v hre je lockdown (minúta po minúte)

Nakazených koronavírusom na Slovensku je 25 100 osôb. Pandémia Covid-19 si doteraz vyžiadala 98 obetí.

Premiér Igor Matovič po stredajšom rokovaní vlády.
Česko má najvyššie tempo nárastu šírenia nákazy spomedzi okolitých krajín.