Nedeľa, 24. júl, 2016 | Meniny má Vladimír
SME na facebooku

SME na facebooku

Staršie články

Zo života slovenských baníkov: plán plnili aj na 103 percentFoto

Pozrite si historické fotografie slovenských baní. 25. dec 2015, o 17:21

Baníci fárajú do bane.

Zabudnutá história bratislavských mostov: Most Červenej armády aj Most MládežeFoto

Pozrite si historické fotografie bratislavských mostov od roku 1945. 20. dec 2015, o 11:10

Bratislava v 1945.
Na projekty v Operačnom programe Doprava 2007 - 2013 bolo z finančných prostriedkov Európskej únie k 30. novembru tohto roka vyčerpaných 2,937 mld. eur zo záväzku 3,16 mld. eur.

EUROFONDY: Operačný program Doprava využil z peňazí EÚ takmer 93 %

Vyšlo aj v EKO 13. dec 2015, o 12:17

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 2007 - 2013 vyčerpal z peňazí Európskej únie ku koncu novembra 621,7 mil. eur zo záväzku 968,25 mil. eur.

EUROFONDY: Na projekty v programe KaHR sa zo zdrojov EÚ minulo 64 %

Vyšlo aj v EKO 13. dec 2015, o 11:14

História slovenského letectva: z Vysokých Tatier do Prahy sa lietalo za 203 korúnFoto

Pozrite si historické fotografie lietadiel a letísk na Slovesku od roku 1956. 13. dec 2015, o 9:02

Na snímke lietadlo pripravené na štart na letisku vo Vysokých Tatrách.
Zvrátenie reformy, ktorá predpokladá postupné zjednotenie dôchodkového veku mužov a žien na 67 rokov, by destabilizovalo penzijný systém a trh práce, varuje podpredseda Európskej komisie Valdis Dombro

SOCIÁLNE: Brusel vyzýva Poľsko, aby neznižovalo dôchodkový vek

vyšlo aj v EKO 11. dec 2015, o 13:44

Slovensko využilo z finančných prostriedkov Európskej únie v programovom období 2007 až 2013 k 30. novembru v štrnástich operačných programoch 9,62 mld. eur. Oproti koncu októbra je to o 315,12 mil. e

EUROFONDY: Čerpanie peňazí EÚ ku koncu novembra dosiahlo skoro 83 %

vyšlo aj v EKO 11. dec 2015, o 13:02

Krajina tak reaguje na obavy Európskej komisie, ktorá mala výhrady k niektorým aspektom predchádzajúceho plánu.

BANKY: Maďarsko mení návrh zmien bankovej dane

Vyšlo aj v EKO 11. dec 2015, o 10:52

Národné zákony musia byť v platnosti, aby mohol vzniknúť paneurópsky systém ochrany vkladov.

BANKY: EK žiada od 10 krajín národný zákon o ochrane vkladov

Vyšlo aj v EKO 10. dec 2015, o 15:15

V súvislosti s námietkami časti členov EÚ proti plánovanej druhej trase plynovodu Nord Stream eurokomisár pre energetiku Maroš Šefčovič vymenoval expertov v rámci Európskej komisie, aby analyzovali pr

ENERGETIKA: EK analyzuje právne a technické aspekty Nord Stream 2

Vyšlo aj v EKO 8. dec 2015, o 13:55

Ukončenie opatrení by pravdepodobne vyústilo do pokračovania dampingu a nových škôd pre odvetvie v EÚ, rozhodla Európska komisia

OBCHOD: EÚ zachová antidumpingové clá na čínske solárne panely

vyšlo aj v EKO 6. dec 2015, o 11:36

Ako vyplýva z výročnej správy Európskeho dvora audítorov o plnení rozpočtu Európskej únie za rok 2014, pochybenia v prípade Slovenska boli v polovici zo šestnástich skúmaných operácií financovaných z

EUROFONDY: SR pochybila pri polovici skúmaných operácií zo zdrojov EÚ

Vyšlo aj v EKO 4. dec 2015, o 15:14

Európska komisia obvinila v júli 2013 spoločnosť Markit, Medzinárodnú asociáciu pre swapy a deriváty a 13 bánk z obmedzenia hospodárskej súťaže na trhu s derivátmi.

BANKY: EK stiahla obvinenia za obmedzenie súťaže na trhu s derivátmi

vyšlo aj v EKO 4. dec 2015, o 14:46

Europoslanci schválili dohodu medzi Európskou úniou a Lichtenštajnským kniežatstvom, podľa ktorej sa od roku 2018 zavedie automatická výmena informácií o bankových účtoch.

BANKY: Bankové tajomstvo skončí aj v Lichtenštajnsku

Vyšlo aj v EKO 3. dec 2015, o 14:08

Európska komisia uviedla, že daňový režim spoločnosti umožňuje vyhýbať sa, v Luxembursku aj v USA, plateniu daní z licenčných príjmov v Európe.

DANE: EÚ prešetruje daňový režim spoločnosti McDonald's v Luxembursku

Vyšlo aj v EKO 3. dec 2015, o 14:07

Nový cestovný poriadok ŽSR z vášho regiónu v denníku SME

Cestujete často vlakom? Nový železničný cestovný poriadok platný od decembra nájdete v denníku SME. 1. dec 2015, o 6:00

Minister práce a sociálnych vecí Ján Richter vyslovil presvedčenie, že finančné prostriedky, ktoré sú vyčlenené na OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, budú vyčerpané v plnej výške.

SOCIÁLNE: OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia čerpá Slovensko na 90 %

Vyšlo aj v EKO 30. nov 2015, o 12:48

Nasledujúce články


Inzercia - Tlačové správy

 1. Pivné Tatry za 24 hodín: Najlepší výlet pre milovníkov piva
 2. Last Minute zájazdy do Bulharska, z ktorých si vyberie každý
 3. Ešte atraktívnejší Evoque
 4. Opar? Konajte rýchlo
 5. Užite si dovolenku bez stresu, nie bez peňazí
 6. Last minute tipy: Hotely pre rodiny s deťmi
 7. Podvodníci s elektrinou na východe Slovenska. Tisícky oklamaných
 8. Obed pre celú rodinu v Poprade. Utopia vás prekvapí
 9. Vyskúšajte si byť v extra pohode
 10. Hrajte o 9x iPhone 6S s novou online Zákazníckou zónou ZSE
 1. Pivné Tatry za 24 hodín: Najlepší výlet pre milovníkov piva
 2. Orange modernizuje doručovanie
 3. 3 kroky, ako si uzavrieť najlepšie cestovné poistenie
 4. Bav sa a zdieľaj to s FunFónom z festivalu The Legits Blast
 5. Na Slovensku pôsobí viac ako desiatka bánk. Čo ponúkajú?
 6. Last Minute zájazdy do Bulharska, z ktorých si vyberie každý
 7. Jubilejný 20. ročník Pohody oslávil Orange novými rekordmi
 8. Ešte atraktívnejší Evoque
 9. 5 tipov ako cestovať, keď nemáte peniaze
 10. Architekt Juraj Šujan: Neseďme zavretí v bytoch!
 1. Last Minute zájazdy do Bulharska, z ktorých si vyberie každý 16 350
 2. Podvodníci s elektrinou na východe Slovenska. Tisícky oklamaných 4 699
 3. Obed pre celú rodinu v Poprade. Utopia vás prekvapí 3 524
 4. Opar? Konajte rýchlo 2 919
 5. Pivné Tatry za 24 hodín: Najlepší výlet pre milovníkov piva 2 809
 6. Ešte atraktívnejší Evoque 2 469
 7. Last minute tipy: Hotely pre rodiny s deťmi 1 238
 8. Užite si dovolenku bez stresu, nie bez peňazí 953
 9. Vyskúšajte si byť v extra pohode 586
 10. Hrajte o 9x iPhone 6S s novou online Zákazníckou zónou ZSE 392
PR články vašej firmy na tomto mieste ›
Domov Najnovšie Najčítanejšie Desktop