Pondelok, 24. október, 2016 | Meniny má Kvetoslava
SME na facebooku

SME na facebooku

FAQ

Kde získam informácie o inzercii (reklame) na Sme.sk?

Odpovede na často kladené otázky (F.A.Q.) na tému inzercia na Sme.sk nájdete na stránke reklama.sme.sk/faq.

Ako často a kedy je SME online obnovované?

SME online je aktualizované nepretržite. Vždy okolo polnoci stredoeurópskeho času dochádza k aktualizácii nového vydania denníka SME (okrem polnoci zo soboty na nedeľu, pretože v nedeľu denník SME nevychádza a samozrejme aj okrem štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja).


Poskytuje SME online plné znenie tlačeného vydania denníka SME?

SME online neposkytuje plné znenie tlačeného vydania denníka SME. Je to dané jednak technickými limitami prenosu dát (napr. tabuľky a grafy), ale aj skutočnosťou, že SME online nechce duplikovať tlačené vydanie denníka SME. V SME online chýba samozrejme inzercia, ktorá je uverejňovaná v tlačenom vydaní denníka SME, a niektoré prílohy denníka SME.


Kam môžem zaslať svoje komentáre redaktorom?

Svoje poznámky, komentáre alebo redakčné návrhy môžete zasielať e-mailom na adresu redakcia@sme.sk alebo poštou na adresu Lazaretská 12, 811 08 Bratislava. Pre svoje komentáre k článkom môžete použiť aj diskusie k jednotlivým článkom - diskusie.sme.sk.


Môžem na svojej www stránke použiť hypertextový odkaz pre SME online?

Samozrejme, budeme len radi. Bližšie informácie nájdete tu.

Môžem použiť kópie fotografií a článkov, ktoré sú publikované v SME online?

Obsah tejto www stránky je chránený autorským právom. Akékoľvek rozmnožovanie obsahu stránky (textu, obrázkov alebo grafov) mimo domény www.sme.sk je možné jedine po obdržaní písomného súhlasu vydavateľa. Prípadné porušenia autorského práva je predmetom občianskoprávnej alebo trestno-právnej zodpovednosti. Podrobnejšie informácie po vyžiadaní obdržíte e-mailom na adrese copyright@sme.sk .

Mám problémy so zobrazovaním SME online. Kam sa možno obrátiť s technickými problémami?

Svoje pripomienky zasielajte spolu so presným zadefinovaním problému na adresu: webadmin@smeonline.sk. Riešeniu problému pomôže, ak napíšete, aký prehliadač (browser), prípadne hardvér používate a bližšie popíšete chybový oznam, ktorý sa Vám zobrazuje alebo situáciu, v ktorej sa problém vyskytuje.

Najčítanejšie na SME


  Inzercia - Tlačové správy

  1. Kedy vás zmena limitov na platobnej karte môže zachrániť
  2. Stará sa o veľké firmy a ide jej to skvele
  3. 4 veci, za ktoré by mali firmy odmeňovať svojich klientov
  4. Staré vs. nové filmy z pohľadu Jiřího Menzela
  5. VÚB posúva firemné bankovníctvo na vyšší level
  6. Pivo je najlepšie čerstvé. Ako minulý piatok v Kolkovni
  7. Hlavný sládok Heinekenu: Svet sa mení a my s ním
  8. Ak hľadáte vzťah na zoznamke, týmto mužom sa vyhnite
  9. Hrozia nám v budúcnosti výpadky elektriny?
  10. Exotické jesenné prázdniny
  1. Indický veľvyslanec na EU v Bratislave
  2. Workshop Fulbrightovej komisie k zahraničným mobilitám
  3. Už nie je čas na plytvanie jedlom
  4. Kedy vás zmena limitov na platobnej karte môže zachrániť
  5. Hostia z nemeckého ministerstva zahraničných vecí
  6. Staré vs. nové filmy z pohľadu Jiřího Menzela
  7. VÚB posúva firemné bankovníctvo na vyšší level
  8. 4 veci, za ktoré by mali firmy odmeňovať svojich klientov
  9. EU v Bratislave hostila dve desiatky odborníkov z celého sveta
  10. Pivo je najlepšie čerstvé. Ako minulý piatok v Kolkovni
  1. Ak hľadáte vzťah na zoznamke, týmto mužom sa vyhnite 9 041
  2. Exotické jesenné prázdniny 6 282
  3. Hrozia nám v budúcnosti výpadky elektriny? 5 630
  4. Slovenské mestá čakajú zmeny. Čo všetko nám prinesú? 4 343
  5. Akí sú súčasní mladí v skutočnosti? Robia iba to, čo ich baví 4 228
  6. Plánujete zatepliť šikmú strechu? Vyhnite sa týmto chybám 3 208
  7. Randíte online? Psychológ radí, čo napísať do prvej správy 2 957
  8. U Grolla v Michalovciach: Kúsok skutočného Česka na Zemplíne 2 938
  9. Stavba bytového komplexu Žižkova dostala zelenú 2 643
  10. Belvedere - moderné bývanie v prominentnej štvrti 2 342
  PR články vašej firmy na tomto mieste ›
  Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop