Nedeľa, 11. december, 2016 | Meniny má Hilda

FAQ

Kde získam informácie o inzercii (reklame) na Sme.sk?

Odpovede na často kladené otázky (F.A.Q.) na tému inzercia na Sme.sk nájdete na stránke reklama.sme.sk/faq.

Ako často a kedy je SME online obnovované?

SME online je aktualizované nepretržite. Vždy okolo polnoci stredoeurópskeho času dochádza k aktualizácii nového vydania denníka SME (okrem polnoci zo soboty na nedeľu, pretože v nedeľu denník SME nevychádza a samozrejme aj okrem štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja).


Poskytuje SME online plné znenie tlačeného vydania denníka SME?

SME online neposkytuje plné znenie tlačeného vydania denníka SME. Je to dané jednak technickými limitami prenosu dát (napr. tabuľky a grafy), ale aj skutočnosťou, že SME online nechce duplikovať tlačené vydanie denníka SME. V SME online chýba samozrejme inzercia, ktorá je uverejňovaná v tlačenom vydaní denníka SME, a niektoré prílohy denníka SME.


Kam môžem zaslať svoje komentáre redaktorom?

Svoje poznámky, komentáre alebo redakčné návrhy môžete zasielať e-mailom na adresu redakcia@sme.sk alebo poštou na adresu Lazaretská 12, 811 08 Bratislava. Pre svoje komentáre k článkom môžete použiť aj diskusie k jednotlivým článkom - diskusie.sme.sk.


Môžem na svojej www stránke použiť hypertextový odkaz pre SME online?

Samozrejme, budeme len radi. Bližšie informácie nájdete tu.

Môžem použiť kópie fotografií a článkov, ktoré sú publikované v SME online?

Obsah tejto www stránky je chránený autorským právom. Akékoľvek rozmnožovanie obsahu stránky (textu, obrázkov alebo grafov) mimo domény www.sme.sk je možné jedine po obdržaní písomného súhlasu vydavateľa. Prípadné porušenia autorského práva je predmetom občianskoprávnej alebo trestno-právnej zodpovednosti. Podrobnejšie informácie po vyžiadaní obdržíte e-mailom na adrese copyright@sme.sk .

Mám problémy so zobrazovaním SME online. Kam sa možno obrátiť s technickými problémami?

Svoje pripomienky zasielajte spolu so presným zadefinovaním problému na adresu: webadmin@smeonline.sk. Riešeniu problému pomôže, ak napíšete, aký prehliadač (browser), prípadne hardvér používate a bližšie popíšete chybový oznam, ktorý sa Vám zobrazuje alebo situáciu, v ktorej sa problém vyskytuje.

Najčítanejšie na SME


  Inzercia - Tlačové správy

  1. Camelot v Košiciach je skvost. Bezchybné pivo a chutné menu
  2. Nebojte sa spoluúčasti pri nehode, ŠKODA vám ju nahradí
  3. Zamestnala sa napriek mentálnemu postihnutiu. Za prácu je vďačná
  4. Majú východniari dobré pivo? Takto chutí Šariš na Spiši
  5. Finančné sprostredkovanie: buď online, alebo neprežiješ
  6. Byty z obrázku: na čo dbať, aby novostavba nebola mačka vo vreci
  7. 9 užitočných darčekov pre vašich najbližších. Budú vás zbožňovať
  8. Predaj First moment dovoleniek práve začína
  9. Na bývanie v štýle “Grand” Bratislava dlho čakala
  10. Najobľúbenejším SUV na Slovensku je Hyundai Tucson
  1. Camelot v Košiciach je skvost. Bezchybné pivo a chutné menu
  2. Pred Auparkom vystúpi Barbora Švidraňová, príde aj Mikuláš
  3. Advokátska kancelária MST PARTNERS, s.r.o.
  4. KLUB pre BRATISLAVU presadil zníženie nájomného hokejovým klubom
  5. Prírodné kamene z celého sveta doručíme až k Vašim dverám
  6. Potrebujete antibiotiká? Odpovie vám CRP test z lekárne
  7. V kancelárii nám stáli rady záujemcov o byty
  8. Kvalitné drevené záhradné chatky, záhradné altánky z Oravy.
  9. Nórska veľvyslankyňa odhalila vJasnej pamätnú tabuľu Bjørnsonovi
  10. Nebojte sa spoluúčasti pri nehode, ŠKODA vám ju nahradí
  1. 9 užitočných darčekov pre vašich najbližších. Budú vás zbožňovať 10 052
  2. Majú východniari dobré pivo? Takto chutí Šariš na Spiši 6 797
  3. Byty z obrázku: na čo dbať, aby novostavba nebola mačka vo vreci 5 516
  4. Zamestnala sa napriek mentálnemu postihnutiu. Za prácu je vďačná 4 947
  5. Na bývanie v štýle “Grand” Bratislava dlho čakala 4 911
  6. Najobľúbenejším SUV na Slovensku je Hyundai Tucson 4 829
  7. Camelot v Košiciach je skvost. Bezchybné pivo a chutné menu 3 554
  8. Finančné sprostredkovanie: buď online, alebo neprežiješ 3 142
  9. Novinka: Drevené fotky - Špičkovou technológiou k retro efektu 2 986
  10. Nový Ružinov pripravil prekvapenie: nekonvenčný rezidenčný park 2 458
  PR články vašej firmy na tomto mieste ›
  Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop