Klávesové zkratky na tomto webu - rozšířené
Preskočiť hlavičku portálu
Sme.sk | Osobné financie (vydanie z 19. 11. 2007) | Výpočet úroku termínovaného účtu

Do OTP Banky Slovensko som vložil 100-tisíc korún na termínovaný vklad na 330 dní s úrokovou sadzbou štyri percentá. Po uplynutí 330 dní som si šiel po peniaze. Pracovník banky mi vypočítal úrokovú sadzbu na 2930 korún. Keď som povedal, že to nie je dobre, prepočítal a povedal, že je to správne. Úrok platí na celý rok, hoci zmluva znie na 330 dní a úrok štyri percentá. Podľa mojich výpočtov sú štyri percentá 4000 korún, po odpočítaní dane som mal dostať 3240 korún. Vyplatili mi len 2930 korún. Postupovala banka správne?

Klient z Bratislavy

Klient si zriadil termínovaný vklad na 330 dní (t. j. menej ako jeden rok), s úrokovou sadz­bou 4,00 % p. a. (v ročnom vyjadrení). Podľa výpočtov klienta vyšiel úrok na 4000 korún, čo by bolo správne, keby bol zriadený 365­dňový, teda ročný termínovaný vklad. Klientovi bol vyplatený úrok podľa počtu dní, na ktorý bol termínovaný vklad zriadený, teda v alikvótnej sume prislúchajúcej 330 dňom. Spôsob výpočtu úroku je nasledujúci: istina x (počet dní/ 365) x úrok v %, teda 100 000 x (330/365) x 0,04 = 3616,44 korún, 19­ percentná daň = 687 korún, úrok po zdanení = 3616,44 koruny – 687 korún= 2929,44 koruny.

Tatiana Jonáková, hovorkyňa OTP Banka Slovensko, a. s.

Expert Slovenskej bankovej asociácie urobil prepočty k danému podnetu. Z údajov, o ktoré sme sa mohli opierať, vyšlo, že banka vypočítala úroky správne. Problém vidíme v tom, že klient mal vklad na 330 dní a nie na 365 dní a úroková sadzba štyri percentá je per annum, teda ročne.

Na úplné posúdenie prípadu by sme museli poznať presné znenie zmluvy. V prípade, že sa klient už obrátil so sťažnosťou na banku a tá jeho sťažnosti nevyhovela, môže podať podnet pred bankovým ombudsmanom. Môže využiť e­ mailový kontakt: ombudsman@bankovyombudsman.sk, adresa pre osobný a písomný styk je: Bankový ombudsman, Rajská 15, 811 08 Bratislava 1.

Eva Černá, bankový ombudsman SBA

pondelok 19. 11. 2007
© 2007 Petit Press. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Spravodajská licencia vyhradená.

< predchádzajúci článok
nasledujúci článok >
najčítanejšie
  • 4 hodiny
  • 24h
  • 3dni
  • 7dní
  • PLATENÉ