Klávesové zkratky na tomto webu - rozšířené
Preskočiť hlavičku portálu
Sme.sk | Dávky štátu (vydanie z 18. 10. 2006) | Príspevok za opatrovanie sa mnohým opäť zníži

Príspevky za opatrovanie sa prehodnocujú aj v súvislosti so zvýšením dôchodkov. Keď sa dôchodok opatrovaného zvýši, príspevok klesá
Príspevok za opatrovanie sa mnohým opäť zníži

ILUSTRAČNÉ FOTO - SME

BRATISLAVA - Mnohým ľuďom sa môže opäť znížiť príspevok za opatrovanie, ak ťažko zdravotne postihnutý, ktorého opatrujú, dostáva dôchodok v istej sume. Výška príspevku je totiž nepriamo úmerná výške príjmu opatrovanej osoby a ten ľuďom, ktorí iný príjem ako dôchodok nemajú, pravidelne valorizujú.

Ak má opatrovaný od 1. júla príjem vyšší ako 5976 korún, čo je 1,2-násobok životného minima plnoletého človeka, príspevok za opatrovanie sa zníži o časť, ktorá túto sumu presahuje.

Vždy v septembri úrady práce, sociálnych vecí a rodiny zisťujú príjem opatrovaného za predchádzajúci kalendárny rok. V minulom roku sa zvýšili v podstate všetky dôchodky, ktoré boli nižšie ako 15 824 korún.

Ľudmila Gričová z neziskovej organizácie Centrum samostatného života vysvetlila, že ak sa u človeka s ťažkým zdravotným postihnutím a jeho opatrovateľa nič nezmenilo, príspevok za opatrovanie zostáva v rovnakej výške. Inak mu ho buď znížia, prípadne aj odnímu, alebo zvýšia.

Znížiť alebo odňať niekomu príspevok môžu aj preto, ak opatrovanie v skutočnosti "nebolo zabezpečované", pripomína Gričová. Podmienkou je totiž "celodenné, osobné a riadne" opatrovanie, hovorí zákon o sociálnej pomoci.

Sú aj iné dôvody. Tak ako invalidné dôchodky, aj príspevky za opatrovanie sa prehodnocujú podľa zdravotného stavu - v tomto prípade opatrovaného.

Jánovi z Levíc približne za tri roky, čo opatruje svoju matku, príspevok znížili takmer o polovicu jeho pôvodnej výšky - zo 6000 na 3100 korún. O podstatnú sumu prišiel už vo februári 2004, keď podľa novely zákona o sociálnej pomoci jeho matke znížili mieru funkčnej poruchy zo 70 na 60 percent.

Preskúmavanie invalidity, po ktorom Sociálna poisťovňa znížila alebo odňala tisíce invalidných dôchodkov, Ústavný súd vyhlásil za protiústavné. Ján sa pýta, prečo to neplatí aj u opatrovaných osôb. "Keď raz niekomu priznali mieru funkčnej poruchy 70 percent, ako je možné, že mu je neskôr znížili?"

Hovorkyňa ministerstva sociálnych vecí Oľga Škorecová povedala, že v tomto prípade prehodnocovanie nepovažujú za protiústavné, ale "za diskriminačné vo vzťahu k niektorým skupinám občanov, ktorí túto činnosť vykonávajú". V treťom štvrťroku 2007 chcú pripraviť nový zákon o sociálnych službách a kompenzáciách sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ktorý má riešiť aj tento problém.

Peňažný príspevok za opatrovaniePríspevok môže dostať fyzická osoba, ktorá opatruje občana s ťažkým zdravotným postihnutím staršieho ako šesť rokov, ktorý je podľa lekárskeho posudku odkázaný na celodenné, osobné a riadne opatrovanie.

Za takúto osobu sa považuje

 • manžel, manželka,
 • rodič alebo náhradný rodič alebo opatrovník občana s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • dieťa,
 • starý rodič,
 • vnuk, vnučka,
 • súrodenec,
 • nevesta, zať,
 • svokor, svokra,
 • ovdovená nevesta, ovdovený zať.

Opatrovať môže len ten, kto má najmenej 18 rokov a je spôsobilý na právne úkony.

Kedy môže príspevok dostať

Len vtedy, ak v čase opatrovania nemá mesačný príjem

 • zo závislej činnosti (najmä z pracovného pomeru),
 • z podnikania,
 • z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo
 • z prenájmu
 • vyšší ako dvojnásobok životného minima pre plnoletú fyzickú osobu, čiže od tohto 1. júla vyšší ako 9960 korún (2-krát 4980 korún).

Kedy nemôže

Ak opatrovaný občan s ťažkým zdravotným postihnutím dostáva peňažný príspevok na osobnú asistenciu alebo sa mu starostlivosť zabezpečuje opatrovateľskou službou.

Výška príspevku

Závisí od toho, koľko ľudí človek opatruje

počet opatrovaných príspevok  (korún mesačne)
jeden 6000
2 alebo viacerí 8000

Výška príspevku je iná, ak opatrovaný viac ako 20 hodín týždenne navštevuje

 • zariadenie sociálnych služieb,
 • základnú školu, strednú školu alebo
 • nejaké predškolské zariadenie (materskú školu), školský klub, školské stredisko záujmovej činnosti (školskú družinu) alebo centrum voľného času.

počet takýchto opatrovaných príspevok  (korún mesačne)
jeden 5300
2 alebo viacerí 7500

Ak jeden opatrovaný takéto zariadenie navštevuje viac ako 20 hodín týždenne a druhý nie, príspevok je 7800 korún mesačne.

Ak ten, kto opatruje jedno alebo viac nezaopatrených detí, nemá v tomto čase príjem

 • zo závislej činnosti (najmä z pracovného pomeru),
 • z podnikania,
 • z inej samostatnej zárobkovej činnosti,
 • z prenájmu,
 • ani nepoberá dôchodkové alebo výsluhové dávky,
 • príspevok sa zvyšuje o 1500 korún mesačne.

Kedy sa príspevok zníži

Ak opatrujúci poberá dôchodkové alebo výsluhové dávky (napríklad starobný alebo výsluhový dôchodok), príspevok sa zníži o polovicu tejto dávky. Neplatí to, ak opatrujúci poberá sirotský dôchodok alebo ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má schopnosť zarábať o 41 až 70 percent nižšiu ako zdravý človek, invalidný dôchodok.

Ak má opatrovaný príjem vyšší ako 1,2-násobok životného minima pre plnoletú fyzickú osobu, čiže od tohto 1. júla vyšší ako 5976 korún, príspevok sa mu kráti o ten prebytok. Je zrejmé, že keď sa životné minimum zvýši, čo je vždy k 1. júlu, príspevok sa skráti o menšiu sumu, takže sa zvýši.

Ak je opatrované nezaopatrené dieťa, príspevok sa kráti o sumu, ktorou jeho príjem prevyšuje trojnásobok životného minima pre plnoletú fyzickú osobu, čiže 14 940 korún.

Ak majetok a úspory opatrovaného presahujú 800-tisíc korún, príspevok sa opatrujúcemu neposkytne.

Ak má opatrovaný zvýšený dôchodok pre bezvládnosť, príspevok sa zníži o sumu tohto zvýšenia.

Ako si človek môže uplatniť nárok na príspevok

Písomne oň požiada na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, v pôsobnosti ktorého má trvalý pobyt.

Žiadosť nepodáva opatrovaný, ale opatrujúci, a v zásade k nej treba priložiť:

 • písomný súhlas ťažko zdravotne postihnutého (ak ide o maloleté dieťa alebo občana pozbaveného spôsobilosti na právne úkony, tak nie),
 • ak ťažko zdravotne postihnutý nepoberá nejaký dôchodok, tak potvrdenie o jeho príjme za predchádzajúci kalendárny rok,
 • potvrdenie o jeho majetkových pomeroch.

Opatrovanie a poistenie

Ak opatrujúci nie je zdravotne poistený, čo je napríklad vtedy, keď je zamestnaný, musí si platiť poistné na zdravotné poistenie.

Poistné na dôchodkové poistenie si platiť nemusí, od 1. augusta to robí štát. (joč)

streda 18. 10. 2006 | JOZEF ČAVOJEC
© 2006 Petit Press. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Spravodajská licencia vyhradená.

najčítanejšie
 • 4 hodiny
 • 24h
 • 3dni
 • 7dní
 • PLATENÉ