Klávesové zkratky na tomto webu - rozšířené
Preskočiť hlavičku portálu
Sme.sk | Prijímačky (vydanie z 8. 4. 2006) | Test na prijímacie skúšky z matematiky

Poznámka: p = 3,14

1. Ktoré číslo zväčšené o svoju štvrtinu dá 10 ? A: 16 B: 4 C: 12 D: 8 E: 20

2. Čas 186 minút znamená:

A: 1 h 8 min 6 s B: 1 h 86 min C: 3 h 6 min

D: 18 h 6 min E: 3 h 6 s

3. Rovnica +2= -2x má jediné riešenie:

A: B: C: D: E:

4. Pravouhlý trojuholník s odvesnami 6 cm a 8 cm má preponu:      
A: 14 cm B: 100 cm C: 10 cm D: 7 cm E: 12 cm

5. Hodnota výrazu (-2)2Ą (8-4:2)-(-3) je:

A: 21 B: 27 C: -27 D: -21 E: 30

6. Záhradný kruhový bazén má priemer 3 m a hĺbku 80 cm. Koľkými 20 l kanvami by sme ho naplnili po okraj ?

A: 403 B: 107 C: 565 D: 283 E: 356

7. Aký uhol zviera hodinová a minútová ručička na hodinách starej veže, ak je práve 16.00 hodín ?

A: 900 B: 600 C: 1500 D: 1200 E: 1050

8. Z ktorého čísla 42% je 42 ?

A: 42 B: 58 C: 100 D: 1000 E: 200

9. (1-2x)2 =

A: x2-4x+1 B: 1-4x+4x2 C: 1-4x2

D: 1+4x2 E: x2-4x+1

10. V akej mierke je zhotovená mapa, ak vzdialenosti 1,5 km zodpovedá na mape úsečka 6 cm ?

A: 1: 900 000 B: 1: 250 000 C: 1 : 90 000

D: 1 : 25 000 E: 1 : 2 500

11. Povrch kocky je 150 cm2 . Aký je objem kocky ?

A: 150 cm3 B: 100 cm3 C: 125 cm3 D: 25 cm3

E: nevieme z týchto údajov určiť

12. Obvod pravidelného šesťuholníka ABCDEF je 30 cm. S je stred šesťuholníka, potom obvod trojuholníka ABS je:

A: 5 cm B: 10 cm C: 15 cm D: 20 cm E: 25 cm

ÚLOHY

1. Cestný valec má priemer 1,2 m a šírku 180 cm. Koľko m2 cesty urovná, keď sa otočí 35-krát?

2. Peter sa zúčastnil na bežeckých pretekoch. V určitej chvíli bola polovica všetkých pretekárov pred ním a dve pätiny všetkých pretekárov za ním. Koľko bežcov sa zúčastnilo na pretekoch?

3. V internáte sú trojposteľové a štvorposteľové izby. V 42 izbách môže byť ubytovaných maximálne 150 žiakov. Určte počet trojposteľových a štvorposteľových izieb v internáte.

Zdroj: www.strednaskola.sk, školský rok 2001/2002

streda 5. 4. 2006
© 2006 Petit Press. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Spravodajská licencia vyhradená.

< predchádzajúci článok
najčítanejšie
  • 4 hodiny
  • 24h
  • 3dni
  • 7dní
  • PLATENÉ