Klávesové zkratky na tomto webu - rozšířené
Preskočiť hlavičku portálu
Sme.sk | Spravodajstvo (vydanie z 19. 1. 2006) | Na čo majú ZŤP nárok

Podľa zákona o sociálnej pomoci majú zdravotne ťažko postihnutí nárok:

Na kompenzácie, ktoré im majú pomôcť zmierniť alebo prekonávať sociálne dôsledky postihnutia. Nárok posudzuje oddelenie posudkových činností a oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého bydliska. Ak občan žiada o opatrovateľskú službu, vtedy nárok posudzuje obec.

Pri posudzovaní nárokov sa berie do úvahy zdravotný stav, a to na základe lekárskych posudkov, ale aj nelekárske kritériá, teda osobné predpoklady človeka, jeho ambície, vedomosti, zručnosti, potom rodinné prostredie, najmä možnosť vzájomnej pomoci a prostredie, v ktorom postihnutý žije, najmä bariérovosť bývania či dostupnosť služieb v okolí.

Konkrétne kompenzácie

Na osobnú asistenciu

týka sa činností, ktoré umožňujú nezávislosť postihnutého, jeho pracovnú aktivitu či spoločenský život, nárok má len postihnutý od 6 do 65 rokov. Služby osobných asistentov sprostredkúva v Bratislave Organizácia muskulárnych dystrofikov (02/43410474), Centrum samostatného života (02/44451923), v Košiciach zase Košická organizácia vozičkárov (tel. 055/6749429). Služby asistentov sprostredkúvajú aj Agentúry podporovaného zamestnávania. Organizácie však hovoria, že asistentov nie je dostatok, lebo nejde o riadne zamestnanie, z príjmu 55 korún za hodinu si musia asistenti platiť sociálne poistenie, zdravotné platí štát.

Za opatrovanie

dostáva ho blízka fyzická osoba, ktorá sa celodenne a osobne o postihnutého stará (v zákone je však presne vymedzený okruh ľudí, ktorí ako opatrovatelia môžu získať príspevok, ide o príbuzných - teda vnukov, rodičov, starých rodičov, svokrov, nevesty a zaťov).

Na kúpu osobného motorového vozidla

podmienkou je, aby postihnutý využíval auto aspoň dvakrát do týždňa na prepravu do zamestnania, školy alebo do zariadenia sociálnych služieb.

Na prepravu

možno ho získať len vtedy, ak postihnutý nie je schopný využívať verejnú dopravu pre svoj zdravotný stav.

Na úpravu bytu, domu alebo garáže

4 upravovať možno len existujúce zariadenie bytu, domu či garáže na bezbariérové.

Na zaobstaranie pomôcky

4 tento príspevok možno žiadať len na tie pomôcky, ktoré nie je možné dostať či požičať si na základe zdravotného poistenia.

Na opravu pomôcky

Na kompenzáciu zvýšených výdavkov

môže ho získať len občan s príjmom nie vyšším ako dvojnásobok životného minima, ide o kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie, na hygienu a opotrebovanie šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia, na prevádzku osobného motorového vozidla a na starostlivosť o psa so špeciálnym výcvikom.

Podľa zákona o službách zamestnanosti majú nárok

  • na príspevok na zriadenie chránenej dielne a dodatočné náklady na jej činnosť,
  • na príspevok na rozbehnutie samostatne zárobkovej činnosti zdravotne postihnutým,
  • na príspevok na pracovných asistentov.

štvrtok 19. 1. 2006
© 2006 Petit Press. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Spravodajská licencia vyhradená.

najčítanejšie
  • 4 hodiny
  • 24h
  • 3dni
  • 7dní
  • PLATENÉ