Klávesové zkratky na tomto webu - rozšířené
Preskočiť hlavičku portálu
Sme.sk | Spravodajstvo (vydanie z 29. 1. 1999) | Na ministerstve výstavby a v ŠFRB bola korupcia a rodinkárstvo, hovorí minister István Harna

Na ministerstve výstavby a v ŠFRB bola korupcia a rodinkárstvo, hovorí minister István Harna

BRATISLAVA (SME - rf) - V Štátnom fonde rozvoja bývania (ŠFRB) zdedilo nové vedenie deficit vo výške 3,2 miliardy. Fond, ktorého účelom je požičiavanie prostriedkov na výstavbu bytov súkromným osobám napriek tomu, že nemal finančné zdroje, akceptoval 5770 žiadostí s prísľubom pre žiadateľov, že ich uspokojí, len čo získa potrebné zdroje. "Keď sme skúmali príčiny takéhoto konania, zistili sme, že najčastejším motívom bola korupcia, rodinkárstvo, stranícka príslušnosť, ale aj snaha o získanie politického kapitálu. Prísľubmi na poskytnutie štátnej podpory chceli získať

voličské hlasy," povedal minister výstavby István Harna. Minister tvrdí, že klientelizmus a korupcia motivovali predchádzajúce vedenie ministerstva aj pri prideľovaní dotácií obciam na technické vybavenie lokalít určených na výstavbu. Na účely technického zabezpečenia bolo uznesením Mečiarovej vlády pridelená ministerstvu na rok 1998 jedna miliarda. Ministerstvo však rozdelilo navyše ďalších 1,4 milardy korún. "Podľa vyjadrenia pracovníkov veľkú väčšinu týchto zmlúv po voľbách zničili. Bývalý minister výstavby na záver svojej činnosti podpísal prídely pre sedemnásť obcí v hodnote 211,3 milióna. Podľa splátkových kalendárov mali byť tieto dotácie poskytnuté väčšinou až v tomto roku, čiže minister rozdával prostriedky, s ktorými mala disponovať nová vláda," povedal I. Harna a dodal, že až v januári tohto roka bolo náhodne objavených 8 zmlúv v hodnote 118,5 milióna korún, na ktorých boli falšované dátumy. Zaujímavosťou je, že v celom rade prípadov dostávali obce dotácie na technické vybavenie za podmienky, že vo výberovom konaní získali objednávku vopred určené stavebné firmy. V súvislosti s privatizáciou podnikov z oblasti stavebníctva je zaujímavé, že časť podnikov na východe SR bola predaná priamo za nízku cenu a osobám s

priezviskom Mráz. Bývalý minister výstavby Ján Mráz pochádzal práve z východu. Zvláštna bola aj privatizácia Výskumného ústavu inžinierskych stavieb v Bratislave, pretože rozhodnutie o jeho zrušení bez likvidácie nepodpísal minister, ale štátny tajomník.

piatok 29. 1. 1999
© 1999 Petit Press. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Spravodajská licencia vyhradená.

< predchádzajúci článok
najčítanejšie
  • 4 hodiny
  • 24h
  • 3dni
  • 7dní
  • PLATENÉ