Klávesové zkratky na tomto webu - rozšířené
Preskočiť hlavičku portálu
Sme.sk | Spravodajstvo (vydanie z 29. 9. 1998) | Rodičovskou bitkou možno porušiť práva dieťaťa

BRATISLAVA (SME - ru) - Situácia, že by sa dieťa domáhalo práv na súde, keď ho bijú rodičia, je u nás viac ako nezvyklá. Podľa našich odborníkov je náhľad slovenskej verejnosti na telesné tresty detí zo strany ich rodičov všeobecne laxný a nezrelý. V tejto súvislosti je pozoruhodné rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu, ktorý minulý týždeň prisúdil 10 tisíc libier ako odškodné 9-ročnému britskému chlapcovi, keď uznal, že jeho výprask prútom od nevlastného otca znamenal porušenie práv dieťaťa. Ako uviedla ČTK, súd uznal, že otčim spôsobil chlapcovi dostatočne veľkú ujmu na to, aby sa porušila európska konvencia ľudských práv. Podľa nej sa nikto nesmie vystaviť "mučeniu, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu". U nás sa telesné tresty detí zakázali v školách. Pri trestaní detí rodičmi však prevláda všeobecný názor - ako hovorí znalkyňa v tejto oblasti Mgr. Eleonóra Kudelková - že si môžu s deckom robiť, čo chcú. "Nemáme špeciálne práva dieťaťa zakomponované ani v jednom zákone, ako je to v mnohých štátoch," hovorí E. Kudelková, "v príslušných paragrafoch máme ustanovenie, že je trestné používať hrubé násilie, ktoré spôsobí dieťaťu psychickú či fyzickú ujmu. Je rozšírená mienka, že otec má právo zbiť svoje dieťa. Ako trestný čin sa to vníma, až keď ide o vážne poškodenie zdravia. A to už môže byť neskoro." Právne vedomie verejnosti je v tomto smere nízke. Ohrozené dieťa sa aj ťažko identifikuje, lebo rodič je väčšinou presvedčený, že sa mu cudzí do toho nemá starať. V najnovšom výskume Detského krízového centra v B. Bystrici až 14 % detí priznalo aspoň jednu z foriem fyzického týrania uvedeného v dotazníku.

utorok 29. 9. 1998
© 1998 Petit Press. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Spravodajská licencia vyhradená.

najčítanejšie
  • 4 hodiny
  • 24h
  • 3dni
  • 7dní
  • PLATENÉ