Klávesové zkratky na tomto webu - rozšířené
Preskočiť hlavičku portálu
Sme.sk | Spravodajstvo (vydanie z 30. 10. 2004) | Neplatenie výživného sa bude trestať prísnejšie

BRATISLAVA - Rodičom, ktorí sa vyhýbajú plateniu výživného na dieťa, budú od januára hroziť tvrdšie postihy. Poslanci schválili sprísnenie trestov za neplatenie výživného, znížili sumu, ktorú nemožno neplatiacemu rodičovi ekzekvovať a umožnili ho trestne stíhať nielen vtedy, ak neplatí výživné tri mesiace po sebe, ale aj vtedy, ak nezaplatí hoci len časť výživného ktorékoľvek tri mesiace v priebehu dvoch rokov.

Za zákon hlasovali poslanci opozície, ale aj koaličná ANO a SDKÚ, zdržali sa poslanci SMK a KDH a nezávislý poslanec Ivan Šimko. Predkladateľ Róbert Madej zo Smeru tvrdí, že úpravou Trestného zákona chce "posilniť právo dieťaťa na výživné".

Madej si od zákona sľubuje aj "zvýšenie vymožiteľnosti výživného", čo by mohlo ušetriť peniaze štátu. Od januára začne platiť aj ďalší jeho zákon - o náhradnom výživnom. Podobný z dielne HZDS koalícia v tomto volebnom období zrušila. Za neplatičov by v niektorých situáciách mal podľa týchto zákonov platiť výživné štát.

Advokátka Iveta Rajtáková už v minulosti pre SME potvrdila, že hrozba odsúdenia je pre nedisciplinovaných rodičov "silným faktorom" a prinajmenšom polovica z tých, ktorým odsúdenie hrozí, radšej výživné zaplatí.

Upozornila však, že polícia sa po podaní trestného oznámenia neriadi rozhodnutiami súdu o výživnom, ale sama posudzuje, či je neplatič schopný platiť a či ho obviní. "Mnohokrát sa stane, že súd pri určení výživného zohľadňuje aj to, či prišiel rodič o výhodné zamestnanie z vlastnej viny, preto mu určí výživné vyššie. Stačí však, ak posudzuje aktuálny príjem. Ak však rodič neplatí výživné, orgány činné v trestnom konaní opätovne skúmajú, či je výživné, ktoré mu určil súd, skutočne schopný platiť".

Minulý rok súdy rozhodli o viac ako 8-tisíc prípadov výživného, trvalo im to priemerne 9,76 mesiaca. Priemerné výživné na dieťa je 1500 korún, platia najčastejšie otcovia.

Rajtáková z vlastnej skúsenosti vie, že neplatiči na súdoch najčastejšie argumentujú tým, že "nie sú ochotní výživným zvyšovať životnú úroveň druhého rodiča". Označuje to za absurdné, lebo "výživné pokrýva len časť nevyhnutných nákladov detí. O zvýšenej časti sa predpokladá, že ju uhradí rodič, v ktorého starostlivosti sú". Ďalším argumentom je, že nezaplatili za obdobie, keď bolo dieťa u nich na prázdninách alebo na návšteve a starali sa oň. (haj)

Čo sa zmení od januára?

* Trestným činom nebude iba nezaplatenie výživného tri mesiace po sebe, ale aj nezaplatenie časti výživného ktorékoľvek tri mesiace v priebehu dvoch rokov.

* Zvyšujú sa trestné sadzby za neplatenie výživného - za neplatenie z nedbanlivosti z roka až na dva roky, za úmyselné neplatenie až na tri a za opakované neplatenie, alebo ak rodič neplatením vystavil dieťa nebezpečenstvu núdze až na päť rokov.

* V prípade výživného na maloleté deti sa znižuje suma, ktorú nemožno exekvovať. Dnes musí rodičovi zostať aspoň suma 1600 korún mesačne (ak je od neplatiča závislá iná osoba, navyšuje sa táto suma o 600 korún). Od januára sa zníži na polovicu, teda na 800 korún. Madej to zdôvodňuje tým, že štát musí prednostne myslieť na deti, u ktorých sa je často pre neplatenie výživného ohrozený ich vývin a zdravie. Exekvovať bude možné aj sociálne dávky.

* Od štátu budú môcť niektorí rodičia žiadať náhradné výživné:

- maximálne náhradné výživné bude 1,3 násobku životného minima

- dostane ho iba rodina, ktorej príjem nie je väčší ako 2,2 násobku minima pre členov rodiny

* Štát bude podávať trestné oznámenie na rodičov, za ktorých platí náhradné výživné, vymáhať od nich výživné bude s 25-percentným penále.

Koľko súdy rozhodujú o výživnom?

Od podania veci na súd po právoplatnosť rozhodnutia uplynul:

mesiac 174
1 - 3 mesiace 1822
3 - 6 mesiacov 2213
pol roka až rok 2037
1 - 2 roky 1335
viac ako 2 roky 731
priemer v mesiacoch 9,76
Celkovo vybavených vecí 8312

(Zdroj: ministerstvo spravodlivosti, údaje za rok 2003)

Komu určujú súdy výživné?

Voči maloletému dieťaťu určili súdy výživné:

matke 1483
otcovi 18 707
obom rodičom 505
inej osobe 41

(Zdroj: ministerstvo spravodlivosti, 2002)


sobota 30. 10. 2004
© 2004 Petit Press. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Spravodajská licencia vyhradená.

< predchádzajúci článok
najčítanejšie
  • 4 hodiny
  • 24h
  • 3dni
  • 7dní
  • PLATENÉ